Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Rozhodnutí děkanky – archív

Rozhodnutí děkanky

2020:

Rozhodnutí děkanky č.19/2020
Promoce

Rozhodnutí děkanky č.18/2020
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkanky č.17/2020
Pokyny pro přihlášení se k opravnému termínu Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2020/2021

Rozhodnutí děkanky č.15/2020
Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2020/2021 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkanky č.13/2020
Dodatek ke směrnici děkanky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/2021 pro akreditovaný navazující magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaný v českém jazyce (SD/07/2019)

Rozhodnutí děkanky č.12/2020
Počty přijímaných studentů do studijních programů na FLKŘ UTB ve Zlíně pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkanky č.11/2020
Dodatek ke směrnici děkanky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/2021 pro akreditovaný bakalářský studijní program Management rizik v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaný v českém jazyce (SD/04/2020)

Rozhodnutí děkanky č.10/2020
RD_10_2020_úprava časového harmonogramu AR 2019_2020

Rozhodnutí děkanky č.09/2020
Rozhodnutí děkanky související s online výukou v prezenční a
kombinované formě studia v období 27. 4. 2020 – 23. 5. 2020

Rozhodnutí děkanky č.08/2020
Dodatek k dodatkům -1P-kolo_Bc+NMgr

Rozhodnutí děkanky č.06/2020
Doplňující RR 08/2020/koronavirus2

Rozhodnutí děkanky č.05/2020
Ukončení studia a SZZ

Rozhodnutí děkanky č.01/2020
Dodatek ke SD-01-2020-1-kolo_Bc studium – OO

Rozhodnutí děkanky č.03/2020 doplňující RR 07_2020_omezení výuky
Omezení výuky na FLKŘ

2019:

Rozhodnutí děkanky č.15/2019
Dodatek ke SD-06-2019_07-2019_PŘ-2020-2021-1-kolo_NMGr- Bc studium

Rozhodnutí děkanky č.14/2019
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkanky č.12/2019
Dodatek k RD 10/2019

Rozhodnutí děkanky č.11/2019
Počty přijímaných studentů do studijních oborů

Rozhodnutí děkanky č.10/2019
Dodatek č.2 k SD02/2018, SD03/2018, SD04/2019, SD05/2019

Rozhodnutí děkanky č.9/2019
Promoce 2019

Rozhodnutí děkanky č.8/2019
Předběžné zápisy předmětů a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkanky č.7/2019
Časový plán výuky akademického roku 2019/2020 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.5/2019
Ukončení studia studentů posledních roků bakalářských a magisterských studijních programů v akademickém roce 2018/2019 a státní závěrečné zkoušky

Rozhodnutí děkanky č.4/2019
Organizace státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí děkanky č.3/2019
Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí děkanky č.1/2019
Studentská podpora tvůrčí a organizační činnosti na FLKŘ UTB

2018:

Rozhodnutí děkana č.18/2018
Děkanské volno

Rozhodnutí děkana č. 16/2018
Dodatek k směrnici děkana k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro ak. rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana č.15/2018 
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkana č.14/2018
Časový plán výuky pro akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana č.13/2018  
Přesun předmětu Chemická laboratoř na LS

Rozhodnutí děkana č.12/2018
Dodatek k Rozhodnutí děkana č.11/2018 o prodloužení podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí děkana č.11/2018
2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana č.10/2018
Počty přijímaných studentů pro ak. rok 2018/2019 

Rozhodnutí děkana č.9/2018
Promoce na FLKŘ pro ak. rok 2017/2018

Rozhodnutí děkana č.8/2018
Předběžné zápisy předmětů a zápisy do dalších ročníků pro ak. rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana č.7/2018
Zrušení výuky uvedených vyučujících pro den 9. 5. 2018

Rozhodnutí děkana č.6/2018
Vyhlášení děkanského volna na FLKŘ dne 3. 5. 2018

Rozhodnutí děkana č.5/2018
Studentská podpora tvůrčí a organizační činnosti na FLKŘ UTB

Rozhodnutí děkana č.4/2018
Organizace státních závěrečných zkoušek v ak. roce 2017/2018

Rozhodnutí děkana č.3/2018
Rozhodnutí děkana k žádostem o uznání části studia pro letní semestr 2017/2018

Rozhodnutí děkana č.2/2018
Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2017/2018

2017:

Rozhodnutí děkana č.15/2017
Rozhodnutí děkana k žádostem o uznání části studia

Rozhodnutí děkana č.11/2017
Zásady pro tvorbu a stanovení osobního příplatku zaměstnanců FLKŘ

Rozhodnutí děkana č.02/2017
Stanovování mimořádných odměn pro akademické pracovníky za tvůrčí a
ostatní činnosti

2016:

Rozhodnutí děkana č.15/2016
Zásady pro plánování výuky a tvorbu rozvrhů na FLKŘ UTB

Fakulty a součásti

Zavřít