Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Rozhodnutí děkanky – archív

Rozhodnutí děkanky

2020:

Rozhodnutí děkanky č.03/2020 doplňující RR 07_2020_omezení výuky
Omezení výuky na FLKŘ

2019:

Rozhodnutí děkanky č.14/2019
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkanky č.12/2019
Dodatek k RD 10/2019

Rozhodnutí děkanky č.11/2019
Počty přijímaných studentů do studijních oborů

Rozhodnutí děkanky č.10/2019
Dodatek č.2 k SD02/2018, SD03/2018, SD04/2019, SD05/2019

Rozhodnutí děkanky č.9/2019
Promoce 2019

Rozhodnutí děkanky č.8/2019
Předběžné zápisy předmětů a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkanky č.5/2019
Ukončení studia studentů posledních roků bakalářských a magisterských studijních programů v akademickém roce 2018/2019 a státní závěrečné zkoušky

Rozhodnutí děkanky č.4/2019
Organizace státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí děkanky č.3/2019
Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí děkanky č.1/2019
Studentská podpora tvůrčí a organizační činnosti na FLKŘ UTB

2018:

Rozhodnutí děkana č.18/2018
Děkanské volno

Rozhodnutí děkana č. 16/2018
Dodatek k směrnici děkana k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro ak. rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana č.15/2018 
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkana č.14/2018
Časový plán výuky pro akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana č.13/2018 
Přesun předmětu Chemická laboratoř na LS

Rozhodnutí děkana č.12/2018
Dodatek k Rozhodnutí děkana č.11/2018 o prodloužení podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí děkana č.11/2018
2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana č.10/2018
Počty přijímaných studentů pro ak. rok 2018/2019 

Rozhodnutí děkana č.9/2018
Promoce na FLKŘ pro ak. rok 2017/2018

Rozhodnutí děkana č.8/2018
Předběžné zápisy předmětů a zápisy do dalších ročníků pro ak. rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana č.7/2018
Zrušení výuky uvedených vyučujících pro den 9. 5. 2018

Rozhodnutí děkana č.6/2018
Vyhlášení děkanského volna na FLKŘ dne 3. 5. 2018

Rozhodnutí děkana č.5/2018
Studentská podpora tvůrčí a organizační činnosti na FLKŘ UTB

Rozhodnutí děkana č.4/2018
Organizace státních závěrečných zkoušek v ak. roce 2017/2018

Rozhodnutí děkana č.3/2018
Rozhodnutí děkana k žádostem o uznání části studia pro letní semestr 2017/2018

Rozhodnutí děkana č.2/2018
Kontrola studijních povinností po zimním semestru v akademickém roce 2017/2018

2017:

Rozhodnutí děkana č.16/2017
Rozhodnutí děkana ke studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) na FLKŘ UTB

Rozhodnutí děkana č.15/2017
Rozhodnutí děkana k žádostem o uznání části studia

Rozhodnutí děkana č.11/2017
Zásady pro tvorbu a stanovení osobního příplatku zaměstnanců FLKŘ

Rozhodnutí děkana č.02/2017
Stanovování mimořádných odměn pro akademické pracovníky za tvůrčí a
ostatní činnosti

2016:

Rozhodnutí děkana č.15/2016
Zásady pro plánování výuky a tvorbu rozvrhů na FLKŘ UTB

Fakulty a součásti

Zavřít