Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny děkanky – archív

Pokyn děkanky

2021:

Pokyn děkanky č.6/2021
Krátkodobá úprava výuky

Pokyn děkanky č.3/2021
Čerpání dovolené zaměstnanci FLKŘ v roce 2021

Pokyn děkanky č.2/2021
Financování výzkumných projektů z prostředků Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací
Příloha č.1
Příloha č.2

Pokyn děkanky č.1/2021
Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2020/2021
Příloha č.1
Příloha č.2

2020:

Pokyn děkanky č.7/2020
Pokyn pro hodnocení vedení bakalářských prací, pro hodnocení oponentských posudků, pro účast v komisích ke SZZ a pro výuku externími pracovníky

Pokyn děkanky č.6/2020
Prospěchové stipendium pro akademický rok 2020/2021

Pokyn děkanky č.5/2020
Čerpání dovolené 2020

Pokyn děkanky č.4/2020
Financování výzkumných projektů z RVO 2019/2020
příloha č.1
příloha č.2

Pokyn děkanky č.1/2020
Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2019/2020

2019:

Pokyn děkanky č.6/2019
Zadání bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2019/2020
příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3

Pokyn děkanky č.5/2019
Pokyn pro hodnocení vedení bakalářských prací, pro hodnocení oponentských posudků, pro účast v komisích ke SZZ
a pro výuku externími pracovníky

Pokyn děkanky č.4/2019
Pokyny pro přihlášení se k podzimnímu termínu Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2019/2020

Pokyn děkanky č.3/2019
Prospěchové stipendium pro AR 2019

Pokyn děkanky č.2/2019
Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2018/2019

Pokyn děkanky č.1/2019
Vypisování, schvalování a registrace témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

2018:

Pokyn děkana č.7/2018 
Zadání BP/DP_ 2018/2019

Pokyn děkana č.6/2018
Pokyn pro hodnocení vedení bakalářských prací, pro hodnocení oponentských posudků, pro účast v komisích ke SZZ a pro výuku externími pracovníky

Pokyn děkana č.5/2018
Prospěchové stipendium pro akademický rok 2018/2019

Pokyn děkana č.4/2018
Pokyny pro přihlášení k podzimnímu termínu Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2018/2019

Pokyn děkana č.3/2018
Pokyn děkana fakulty k provádění změn v rozvrhované výuce

Pokyn děkana č.2/2018
Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2017/2018 a státní závěrečné zkoušky

Pokyn děkana č.1/2018
Zveřejnění a zadávání témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2018/2019

2017:

Pokyn děkana č.10/2017
Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2017/2018

Pokyn děkana č.9/2017
Zadání bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2017/2018

Pokyn děkana č.7/2017
Udělení prospěchového stipendia pro akademický rok 2017/2018

Pokyn děkana č.3/2017
Zveřejnění a zadávání témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018

Pokyn děkana č.1/2017
Financování výzkumných projektů z prostředků Rozvoje výzkumných organizací (RVO)

2015:

Pokyn děkana č.5/2015
Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit

 

Fakulty a součásti

Zavřít