Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Směrnice děkanky – archív

Směrnice děkanky

2020:

Směrnice děkanky č.4/2020
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 pro akreditovaný bakalářský studijní program Management rizik v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaný v českém jazyce

Směrnice děkanky č.2/2020
Hodnocení AP def. po projednání AS FLKŘ

Směrnice děkanky č.1/2020
Přijímací řízení_2020-2021_ Bc studium_Ochrana_obyvatelstva

2019:

Směrnice děkanky č.7/2019
Přijímací řízení_2020-2021_ NMgr studium

Směrnice děkanky č.6/2019
Přijímací řízení_2020-2021_Bc studium_Aplikovaná logistika

Směrnice děkanky č.5/2019
Přijímací řízení_2019-2020_ NMgr studium_kombi

Směrnice děkanky č.4/2019
Přijímací řízení_2019-2020_Bc studium_Aplikovaná logistika

Směrnice děkanky č.3/2019
Přijímací řízení_2019-2020_ NMgr studium_prezenční

Směrnice děkanky č.1/2019
Směrnice Fakulty logistiky a krizového řízení doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

2018:

Směrnice děkana č.3/2018
Směrnice děkana k přijímacímu řízení pro ak. rok 2019/2020 _NMgr. studijní programy

Směrnice děkana č.2/2018
Směrnice děkana k přijímacímu řízení pro ak. rok 2019/2020 _Bc.studijní programy

2017:

Směrnice děkana č.8/2017
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditovaný navazující magisterský studijní program Bezpečnost společnosti v prezenční formě studia uskutečňované v českém jazyce

Směrnice děkana č.7/2017
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia uskutečňované v českém jazyce

Směrnice děkana č.6/2017
Organizační řád Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Směrnice děkana č.5/2017 – nahrazena SD/01/2019
Směrnice Fakulty logistiky a krizového řízení doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice děkana č.4/2017
Postup při klasifikaci studenta

2016:

Směrnice děkana č.10/2016
Směrnice děkana doplňující Směrnici rektora SR/17/2013
Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit

 

Fakulty a součásti

Zavřít