Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Buddy System Zlin

Buddy System Zlín je parta nadšených studentů, kteří se ve svém volném čase starají o zahraniční studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve spolupráci s Mezinárodním oddělením pro své zahraniční kolegy organizují výlety, exkurze a další kulturně zábavní akce, jejichž cílem je zpříjemnit jejich pobyt v České republice a Zlíně. 

Prvním a nejdůležitějším úkolem každého “buddyho” je ještě před příjezdem kontaktovat svého zahraničního studenta a poradit mu s plánováním cesty do Zlína. Po příjezdu je nutné ho vyzvednout na letišti nebo nádraží a dovést na kolej U12, kde jsou všichni zahraniční studenti ubytováni. Během školního roku záleží na každém z nás, jak moc se chce zapojit do činnosti a organizace akcí, při kterých má příležitost poznat ostatní zahraniční studenty a také studenty z jiných fakult. 

V prosinci roku 2011 se Buddy System Zlín stal přidruženým členem neziskové studentské organizace ESN CZ, která sdružuje 12 ESN klubů (sekcí), které se na vybraných českých vysokých školách starají o přijíždějící zahraniční studenty. ESN CZ je součástí ESN International, která má v 36 zemích Evropy celkem 391 místních sekcí a sdružuje asi 12 000 studentů. Přidružené členství v této organizaci dává Buddy Systemu Zlín příležitost získávat a sdílet cenné znalosti o fungování podobných klubů na jiných vysokých školách a také aplikovat již zavedené postupy a nevymýšlet vymyšlené. 

Více informací o Buddy Systemu Zlín a aktivitách buddy studentů se dozvíte na oficiálních stránkách a můžete je i sledovat na Facebooku. 

Fakulty a součásti

Zavřít