Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Firmy

Odborné studentské praxe

TIP: podrobně si přečtěte postup pro vyřizování praxe a nezapomeňte si praxi zapsat jako předmět do příslušného semestru v Portál IS/STAG.

Magisterské studijní programy

Pravidla pro splnění předmětu Odborná praxe v navazujícím magisterském programu Bezpečnost společnosti platné pro studenty prezenční formy, kteří nastoupili v roce 2019 a 2020
(Specializace: Bezpečnost logistických systémů, Environmentální bezpečnost, Ochrana obyvatelstva, Rizikové inženýrství)

Pravidla pro splnění předmětu Reflexe odborné praxe v navazujícím magisterském programu Bezpečnost společnosti platné pro studenty kombinované formy.
(Specializace: Bezpečnost logistických systémů, Environmentální bezpečnost, Ochrana obyvatelstva, Rizikové inženýrství)

Bakalářské studijní programy

Odborná bakalářská praxe (SP: Aplikovaná logistika) – dokumenty ke stažení:

Odborná bakalářská praxe – dokumenty ke stažení:

 

Fakulty a součásti

Zavřít