Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Propagace

Propagace

Propagační oddělení má v gesci propagaci naší fakulty, správu webových stránek, prezentaci na veletrhu vysokých škol a další. Mimo jiné má ale také na starost informování studentů a zaměstnanců o aktuálním dění a akcích, které jsou realizovány buď to naší fakultou nebo celou univerzitou.

Kromě těchto aktivit se propagační oddělení podílí také na organizaci mnoha fakultních akcí. Mezi tyto akce patří:

  • Reprezentativní ples Fakulty logistiky a krizového řízení,
  • Science café,
  • Den otevřených dveří,
  • Noc vědců,
  • Reprezentace fakulty na veletrzích vysokých škol.

 

Fakulty a součásti

Zavřít