Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVOČ

Co je to SVOČ? Studentská vědecká a odborná činnost.

Jde o výzkumnou činnost, které se studenti věnují dobrovolně. Jde o ideální příležitost, jak s vědou začít, a přitom načerpat velké zkušenosti. SVOČ je pro ty, kteří pracují, nebo chtějí pracovat na vlastním projektu, představit ho ostatním, popřípadě získat jejich podporu. Bádat můžete v jakémkoli směru a to za využití všech dostupných prostředků, které Vám fakulta nabízí.

Výstupem SVOČ je odborná konference, kde se představují výsledky výzkumu. Jednotlivé práce a jejich prezentaci posuzuje odborná komise. Konference SVOČ tak do jisté míry připomíná „státnice nanečisto“, které si můžete odzkoušet a odbourat tak strach z opravdových státních závěrečných zkoušek. Na nejlepší účastníky čekají zajímavé odměny.

Vše co o SVOČ potřebujete vědet

SVOČ – časový harmonogram 12.4.2019

Je SVOČ právě pro mě?

Pokud jsi studentem či studentkou FLKŘ, dveře jsou Ti otevřeny bez ohledu na ročník, formu studia či studovaný obor.

Proč jít do SVOČ?

 • Vyzkoušíte si vědu i tvorbu pořádné práce na vlastní kůži.
 • Odprezentujete své poznatky před odbornou komisí.
 • Zažijete atmosféru jako u státnic, ale „nanečisto“. V příjemném prostředí a dobré společnosti.
 • Získáte zpětnou vazbu na svoji práci.
 • Začnete se SVOČ, rozšíříte ji na bakalářskou či diplomovou práci.
 • Finanční motivace v podobě stipendia a za ty nejlepší práce i zajímavé ceny.
 • Zkušenost k nezaplacení, kterou obohatíte svoje CV

 Jak se SVOČ začít?

První možností je nahlédnout do seznamu vypsaných témat. Pokud Tě některé zaujalo, oslov pedagoga, jehož jméno je u tématu uvedeno. Máš-li vlastní představu o tématu, můžeš zajít za kterýmkoliv vyučujícím, který je Ti z výuky sympatický, a domluvit se s ním na návrhu vlastního tématu.

Návrh témat SVOČ – ÚEB
Návrh témat SVOČ – ÚKŘ
Návrh témat SVOČ – ÚL
Návrh témat SVOČ – ÚOO

Jak se přihlásit?

Ve snaze vyjít zájemcům o soutěž SVOČ vstříc byla zavedena možnost elektronického přihlašování na e-mail svoc@flkr.utb.cz. Přihlášku tedy nemusíš tisknout, stačí jen vyplnit wordovskou verzi přihlášky, kterou najdeš na webu FLKŘ v záložce SVOČ, a odeslat ji do 8. 3.2019 e-mailem. Organizační tým Ti zašle obratem potvrzení o přijetí přihlášky.

Přihláška do SVOČ
Šablona práce

A co termíny?

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 8.3.2019
Uzávěrka pro odevzdání prací: 3.4.2019
Termín konference (obhajob): 12.4.2019

Lze soutěžit jen jednotlivě nebo i v týmech?
Do SVOČ se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak vícečlenné týmy.

V jakých odborných kategoriích soutěž probíhá?

 • environmentální bezpečnost,
 • krizové řízení,
 • logistika,
 • ochrana obyvatelstva.

V případě menšího počtu přihlášek nelze vyloučit, že některé sekce budou spojeny

Jaký rozsah má mít práce SVOČ?

Očekávaný rozsah práce je uveden přímo ve směrnici ke SVOČ. Pro bakalářský stupeň studia činí 10 – 15 normostran a pro studenty magisterského studijního programu 15 – 20 normostran.

Jak se odevzdávají hotové práce?

Hotové práce se odevzdávají jednak v elektronické podobě na e-mail svoc@flkr.utb.cz, jednak vytisknuté v kroužkové vazbě (1 ks) u Mgr. Hany Korecké v kanceláři UH1/1.13 (uzávěrka: 3. dubna 2019)

Jak samotná soutěž SVOČ probíhá?

Každá soutěžní práce SVOČ obdrží hned po odevzdání recenzenta (oponenta), který na ni napíše posudek. V den konání fakultního kola budou jednotlivé práce prezentovány před odbornou komisí, která na základě posouzení oponentského posudku, posudku vedoucího práce a na základě úrovně prezentace rozhodne o pořadí v dané odborné kategorii.

 Před kým prezentace probíhá?

Každá odborná sekce jedná odděleně, takže jednotliví účastníci budou svoji práci prezentovat jen před odbornou komisí a zbylými účastníky dané sekce. Případná účast diváků ze strany studentů a pedagogů FLKŘ je sice žádoucí, dosud ale nebyla příliš obvyklá.

 Mají bakaláři proti studentům magisterského oboru ve SVOČ šanci?

Tohoto srovnání se vůbec nemusíte bát, magisterští studenti budou soupeřit ve svojí vlastní oddělené kategorii (jedna kategorie pro všechny specializace magisterského oboru).

Kam se obracet s dalšími dotazy?

Na všechny případné dotazy odpoví ochotně a bez časových průtahů členové organizačního týmu SVOČ, kterým můžete psát na e-mail svoc@flkr.utb.cz.

Zavřít

Fakulty a součásti