Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Všechny důležité informace o tom jak se přihlásit, kolik to bude stát, nebo důležité termíny najdete ve směrnici děkanky SD/02/2023 a rozhodnutí děkanky RD/16/2023.
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro uchazeče z Ukrajiny SD/03/2022


Aplikovaná logistika (prezenční)

Neexistuje firma nebo člověk, který by neřešil logistiku. Nejen běžnou dopravu zboží, ale co třeba strategické zásoby státu, řešení celé dopravní infrastruktury, nebo kompletní plány průmyslové výroby? Optimalizace přísunu surovin, management, ekonomie, informatika,… To vše je logistika.

A proč aplikovaná? Praxe, praxe a zase praxe. Budeš připraven řídit tým lidí a být klíčovou součástí každé firmy nebo organizace.

Více info a e-přihláška >>


Ochrana obyvatelstva (prezenční i kombinované)

První linie. Integrovaný záchranný systém. Koordinace záchranných prací. Psychologie krizových situací. Požární a protichemická ochrana. Likvidace havárií a katastrof. Tady se rozhodně nudit nebudeš.

Za tři roky tě teoreticky i prakticky připravíme na práci v rámci Integrovaného záchranného systému, orgánů krizového řízení, bezpečnostních oddělení podniků, bezpečnostních agentur a dalších.

Více info a e-přihláška >>


Management rizik (prezenční i kombinované)

Být managerem v době klidu a prosperity je celkem brnkačka. Ale co když se něco vyvrbí? Kde jsou nějaké krizové plány? Kdo zachová klid a chladnou hlavu? Nebo ještě lépe – jak nedopustit, aby se vůbec nějaký průšvih stal?

Přesně to je práce pro krizového manažera. Krizové plánování, bezpečnost objektů i osob, ekonomika krizových situací, kybernetická bezpečnost,… Velmi dobré uplatnění najdeš kdekoliv od soukromých firem po státní správu. Jdeš do toho?

 

Více info a e-přihláška >>


Environmentální bezpečnost (prezenční)

Není žádným překvapením, že poslední roky zažíváme události, na které jsme nebyli zvyklí. Přívalové deště, záplavy, období sucha, extrémní výkyvy teplot či extrémní vítr. Všechny tyto události, které mají bezprostřední dopad nejen na ekonomickou stabilitu země, ale také kvalitu života lidí a jejich zdraví a životní prostředí, můžeme nazvat environmentálně-bezpečnostními hrozbami.

Environmentálně-bezpečnostní témata však nemusí být vždy synonymem pro katastrofy. Lidé se například odedávna věnují problematice dopadů své činnosti či udržitelného rozvoje společnosti.

Tak co ty na to? Zajímá tě to? A chceš vědět co a jak můžeme ovlivnit? Tak v tom případě je studijní program Environmentální bezpečnost to pravé pro tebe.

Více info a e-přihláška >>


Přijímací zkoušky jsou prominuty.


KOLIK MÁM ČASU?

 • Termín pro podání e-přihlášky je od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU 

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.

 • Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje.
 • Vyplníte středoškolský průměr ze 3. ročníku střední školy, v případě absolvování nástavbového studia se uvádí průměr za 1. rok studia (1. a 2. pololetí dohromady, mimo známku z chování).
 • Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali tak, jak si přejete.
 • Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku,  který zaplatíte bez zbytečného odkladu ihned po podání e-přihlášky.
 • Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol.
 • Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy.

b)ZAŠLETE STUDIJNÍ PRŮMĚR ZE 3. ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY NEBO 1. ROČNÍKU NÁSTAVBOVÉHO STUDIA POŠTOU NA ADRESU:

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

 • Studijní průměr musí být potvrzený střední školou.
 • Lze ho nahradit doložením úředně ověřené kopie vysvědčení ze 3. ročníku střední školy nebo 1. ročníku nástavbového studia.

Potvrzený studijní průměr nebo úředně ověřenou kopii vysvědčení ze 3. ročníku střední školy (1. ročníku nástavbového studia) pošlete po podání e-přihlášky bez zbytečného odkladu.

c) ZAŠLETE ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ POŠTOU NA ADRESU:

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

Maturitní vysvědčení musí být ověřeno na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole.

 • uchazeči, kteří před datem podání přihlášky obdrželi maturitní vysvědčení, doloží jeho úředně ověřenou kopii ihned po pořízení e-přihlášky,
 • uchazeči, kteří před datem podání přihlášky neobdrželi maturitní vysvědčení, doloží jeho ověřenou kopii nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápisu ke studiu.

O konkrétním termínu budou uchazeči informováni studijním oddělením FLKŘ.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají:

 • úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 (více ve směrnici rektora SR/12/2021 zde). Tuto zkoušku je možné složit přímo na UTB – více informací zde

Zájemci ze zahraničních středních škol (s výjimkou slovenských) přikládají:

 • nostrifikované úředně ověřené a do českého jazyka přeložené doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, popř. posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení zde (více ve směrnici rektora SR/13/2022 zde).

Uchazeč se specifickými potřebami uvede tuto skutečnost při vyplňování přihlášky v sekci osobní údaje – zohlednění zdravotních specifik, kde vybere typ postižení: zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, jiné obtíže (psychické, somatické onemocnění, logopedické obtíže).


KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 460 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
Poplatek je třeba odeslat na účet UTB ve Zlíně ihned po podání e-přihlášky.
Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 2103602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
 • Při platbě online platební kartou je variabilní a specifický symbol automaticky přidělen.
 • Při platbě online platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium@flkr.utb.cz


KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči budou postupně přijímáni až do naplnění kapacity příslušného studijního programu.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB ve Zlíně (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise on-line po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Výsledky budou zveřejněny do 30. 6. 2024.


 

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Konkrétní termín zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím e-mailu. Zápisy probíhají v červenci a v září.


NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@flkr.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 038 075.

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.

Bakalářské programy FLKŘ – Přístupnost studijních programů pro studenty se specifickými potřebami

 

Fakulty a součásti

Zavřít