UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímačky u studijních programů Ochrana obyvatelstva a Procesní inženýrství jsou asi takové, že vlastně nejsou. Stačí si podat přihlášku, vyplnit středoškolské průměry a splnit všechny náležitosti.

U studijního programu Bezpečnost společnosti si musíme zlehka ověřit, jak jste na tom s angličtinou. Jakmile vyplníte a odešlete přihlášku a splníte všechny náležitosti, pozveme vás na vyplnění krátkého testu vašich znalostí. Ale věřte, není se opravdu čeho bát. Test je jednoduchý a stačí ho zvládnout na 50 %. Vaše výsledky navíc nikomu neprozradíme. Pokud vám však maturita z angličtiny dopadla na jedničku nebo se můžete pyšnit některým z certifikátů na úrovni B2, odešlete nám tyto doklady do 30. 4. 2018 a my vám přijímačky rovnou odpustíme.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2018
Přijímací zkouška pro obor Řízení environmentálních rizik se koná 18. 6. 2018.

KOLIK MÁM ČASU?

1. kolo přijímacího řízení pro bakalářské obory akademického roku 2018/2019 probíhá do 30. 4. 2018.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, zadáte všechny osobní údaje a vytisknete si přihlášku. Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali správně. Najdete zde také možnost tisku přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

b) VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI

Vytiskněte si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy:

  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce);
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud jste jej už obdrželi. Pokud ne, odevzdejte nejpozději v den zápisu. Maturitní vysvědčení musí být ověřeno na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2;
  • doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.

c) PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU

Vše odešlete nejpozději 30. 4. 2018 na adresu:
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

KOLIK TO STOJÍ?

Pro studijní programy Ochrana obyvatelstva a Procesní inženýrství činí administrativní poplatek 320 Kč.
Pro studijní program Bezpečnost společnosti činí administrativní poplatek 490 Kč.
Poplatek zaplatíte buď bankovním převodem, nebo složenkou. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:
● název banky: Komerční banka Zlín
● číslo účtu: 27-1925270277/0100
● variabilní symbol: 2103602990
● specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
● konstantní symbol: 0558 (bankovní převod), 0379 (platba složenkou)
● IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium@flkr.utb.cz

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.
U studijních programů Ochrana obyvatelstva a Procesní inženýrství budou uchazeči přijímáni na základě středoškolských průměrů (pořadník sestaven vzestupně).
U studijního programu Bezpečnost společnosti budou uchazeči přijímání na základě úspěšnosti u přijímacích zkoušek z angličtiny.
Výsledky se uchazeči dozví nejpozději do 30. 6. 2018 na této adrese.
O navržení na přijetí ke studiu budete také kontaktováni emailem. Dozvíte se také den zápisu, při kterém obdržíte rozhodnutí o přijetí. Pak už se stáváte plnohodnotnými studenty FLKŘ.

Obory bakalářského studia Předpokládaný počet přijímaných studentů
Ochrana obyvatelstva – prezenční forma120
Ovládání rizik – prezenční forma120
Řízení environmentálních rizik – prezenční forma50
Ochrana obyvatelstva – kombinovaná forma75
Ovládání rizik – kombinovaná forma75

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

U zápisu je nutná vaše osobní účast. V ojedinělých případech lze provést zápis osobou v zastoupení, s úředně ověřenou plnou mocí.

Zápisy pro 1. kolo přijímacího řízení budou probíhat následovně:
● červenec 2018 – pro studenty prezenční formy studia
● červenec 2018 – pro studenty kombinované formy studia

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@flkr.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 038 075.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/07/2017 a rozhodnutí děkana RD/14/2017.

Zavřít

Fakulty a součásti