UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

  • Termín pro podání přihlášek v prodlouženém 2. kole je od 11. 6. do 10. 9. Poplatek musí být uhrazen do 11. 9. Termín doručení přihlášky je taktéž do 11. 9. Přijímací zkouška z anglického jazyka (Bezpečnost společnosti) bude probíhat 20. 9. , v ten samý den budou zveřejněny i výsledky.  Zápis ke studiu proběhne pro prezenční formu studia 20. 9. 2018 v odpoledních hodinách, pro kombinovanou formu studia 21. 9. 2018 v dopoledních hodinách. RD 12/2018 – Dodatek k RD/11/2018  (prodloužení termínů pro 2. kolo)  
  • Termín pro podání přihlášek ve 2. kole byl od 11. 6. do 13. 8. Poplatek jste museli uhradit taktéž do 13. 8.  Termín doručení přihlášky byl do 17. 8. Přijímací zkouška bude probíhat 27. 8. a výsledky budou zveřejněny 31. 8. Zápisy ke studiu proběhnou v období od 4. 9. do 15. 9. 

Přijímačky u studijních programů Ochrana obyvatelstva a Procesní inženýrství jsou asi takové, že vlastně nejsou. Stačí si podat přihlášku a splnit všechny náležitosti.

U studijního programu Bezpečnost společnosti si musíme zlehka ověřit, jak jste na tom s angličtinou. Jakmile vyplníte a odešlete přihlášku a splníte všechny náležitosti, pozveme vás na vyplnění krátkého testu vašich znalostí. Ale věřte, není se opravdu čeho bát. Test je jednoduchý a stačí ho zvládnout na 50 %. Vaše výsledky navíc nikomu neprozradíme. Pokud vám však maturita z angličtiny dopadla na jedničku nebo se můžete pyšnit některým z certifikátů na úrovni B2, odešlete nám tyto doklady do 17. 8. 2018 a my vám přijímačky rovnou odpustíme.

Termín podání přihlášek: 13. 8. 2018
Přijímací zkouška pro obor Řízení environmentálních rizik se koná 27. 8. 2018.

KOLIK MÁM ČASU?

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské obory akademického roku 2018/2019 probíhá do 10. 9. 2018.

Uchazeči, kteří si podají přihlášku v původně platných termínech, tj. elektronickou přihlášku a uhrazení poplatku do 13. 8. 2018, doručení vytištěné přihlášky včetně požadovaných příloh do 17. 8. 2018, se týkají i původní termíny v Rozhodnutí děkana RD/11/2018. Znamená to, že uchazeči obdrží elektronicky pozvánku na přijímací zkoušku a zúčastní se jí 27. 8. 2018. Všichni uchazeči, kterých se týkají tyto původní termíny, budou o výsledcích přijímacího řízení vyrozumění nejpozději do 31. 8. 2018 a zápisy ke studiu proběhnou v období od 4. 9. do 15. 9. 2018.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

a) PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU

Stačí následovat postup, který naleznete na odkaze: www.eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, zadáte všechny osobní údaje a vytisknete si přihlášku. Na odkaze „Přehled“ si můžete zkontrolovat, že jste vše zadali správně. Najdete zde také možnost tisku přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

b) ZAPLAŤTE A VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI

Vytiskněte si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy:

  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce);
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud jste jej už obdrželi. Pokud ne, odevzdejte nejpozději v den zápisu. Maturitní vysvědčení musí být ověřeno na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2;
  • doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.

c) PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU

Vše odešlete nejpozději 17. 8. 2018 na adresu:
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
studijní oddělení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

KOLIK TO STOJÍ?

Platbu přihlášky proveďte nejpozději do 13. 8. 2018

Pro studijní programy Ochrana obyvatelstva a Procesní inženýrství činí administrativní poplatek 320 Kč.
Pro studijní program Bezpečnost společnosti činí administrativní poplatek 490 Kč.
Poplatek zaplatíte buď online platební kartou, bankovním převodem, nebo složenkou.
Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:
● název banky: Komerční banka Zlín
● číslo účtu: 27-1925270277/0100
● variabilní symbol: 2103602990
● specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
● konstantní symbol: 0558 (bankovní převod), 0379 (platba složenkou)
● IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
● Při platbě online platební kartou je variabilní a specifický symbol automaticky přidělen
● Při platbě online platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být platba v systému vedena jako „přijatá“ (ikona zeleného praporku). Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Současně je třeba sledovat, zda je přihláška přijata (ikona zeleného praporku – toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti). Pokud se potvrzení o přijetí platby či přihlášky neobjeví, kontaktujte nás na: studium@flkr.utb.cz

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.
U studijního programu Bezpečnost společnosti budou uchazeči přijímání na základě úspěšnosti u přijímacích zkoušek z angličtiny.
Výsledky se uchazeči dozví nejpozději do 31. 8. 2018 na této adrese.
O navržení na přijetí ke studiu budete také kontaktováni emailem. Dozvíte se také den zápisu, při kterém obdržíte rozhodnutí o přijetí. Pak už se stáváte plnohodnotnými studenty FLKŘ.

Obory bakalářského studia Předpokládaný počet přijímaných studentů
Ochrana obyvatelstva – prezenční forma200
Ovládání rizik – prezenční forma120
Řízení environmentálních rizik – prezenční forma30
Ochrana obyvatelstva – kombinovaná forma110
Ovládání rizik – kombinovaná forma100

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

U zápisu je nutná vaše osobní účast. V ojedinělých případech lze provést zápis osobou v zastoupení, s úředně ověřenou plnou mocí.

Zápisy pro 1. kolo přijímacího řízení budou probíhat následovně:
● 10. 7. 2018 – SP Ochrana obyvatelstva (prezenční forma) | od 8:30 na budově UH2
● 11. 7. 2018 – SP Procesní inženýrství (prezenční forma) | od 8:30 na budově UH2
● 11. 7. 2018 – SP Procesní inženýrství (kombinovaná forma) | od 8:30 na budově UH2
● 11. 7. 2018 – SP Bezpečnost společnosti (prezenční forma) | od 8:30 na budově UH2
● 12. 7. 2018 – SP Ochrana obyvatelstva (kombinovaná forma) | od 8:30 na budově UH2

Zápisy pro 2. kolo přijímacího řízení budou probíhat následovně:
● září 2018 – pro studenty prezenční formy studia
● září 2018 – pro studenty kombinované formy studia

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@flkr.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 038 075.

Pokud vás zajímají informace ohledně průběhu přijímacího řízení, uskutečněného v předchozím akademickém roce, můžete se podívat do zprávy o přijímacím řízení. Ve zprávě naleznete obecné informace o přijímacích zkouškách, termínech konání, počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů a výsledcích řízení z předchozího akademického roku roku.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst také ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/07/2017 a rozhodnutí děkana RD/11/2018 (pro 2. kolo přijímacího řízení), RD 12/2018 – Dodatek k RD/11/2018  (prodloužení termínů pro 2. kolo)RD/14/2017 (pro 1. kolo přijímacího řízení)

 

Zavřít

Fakulty a součásti