Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Naše obory

Bakalářské studium

V rámci bakalářského studia lze na naší fakultě studovat studijní programy Aplikovaná logistika a Ochrana obyvatelstva. Celé studium je tříleté a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Po rozkliknutí vybraného studijního programu budete přesměrováni na vyhledávač oborů, kde se dozvíte více informací. V případě, že byste se rádi dozvěděli více o konkrétních předmětech, které jsou vyučovány v jednotlivých studijních programech, tak je naleznete ve studijních plánech.

Studijní program: Aplikovaná logistika

Studijní program: Ochrana obyvatelstva

Studijní program: Management rizik

Fakulty a součásti

Zavřít