Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecké, tvůrčí a organizační síly

Fakulta logistiky a krizového řízení nabízí možnost zapojení studentů do vědeckých činností jako vědecké a tvůrčí síly. Vlastní zapojení studentů do tvůrčí činnosti probíhá formou pomocných vědeckých sil, jimiž se vybraní studenti stávají. Činnost pomocné vědecké a tvůrčí síly je zaměřena na aktivní spoluúčast při řešení tvůrčích úkolů stanovených jednotlivými mentory, ústavy nebo případně odbornými útvary školy, jako je např. referát vědy a výzkumu.

Již při bakalářském stupni studia mohou studenti pomáhat svým mentorům s vědeckou, tvůrčí a organizační činností a získat přitom náležitou peněžní odměnu ve formě stipendia, a to počínaje od rešerší odborné literatury, přes práci v laboratořích či v terénu, až po pomoc při zpracování odborných článků.

Fakulty a součásti

Zavřít