UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecké, tvůrčí a organizační síly

Velká věda není jen pro akademické pracovníky. Naše fakulta dává možnost zapojit své studenty do vědeckých činností  jako vědecké a tvůrčí síly. Vlastní zapojení studentů do tvůrčí činnosti probíhá formou pomocných vědeckých sil, jimiž se vybraní studenti stávají. Činnost pomocné vědecké a tvůrčí síly je zaměřena na aktivní spoluúčast při řešení tvůrčích úkolů stanovených jednotlivými mentory, ústavy nebo případně odbornými útvary školy, jako je např. referát vědy a výzkumu.

Už při bakalářském studiu mohou studenti pomáhat svým mentorům s vědeckou, tvůrčí a organizační činností a získat přitom náležitou peněžní odměnu ve formě stipendia a to počínaje od rešerší odborné literatury, přes práci v laboratořích či v terénu, až po pomoc při zpracování odborných článků. Tím vším se mohou studenti FLKŘ, z oblasti vědy, obohatit.

Směrnice: RD/05/2018 Studentská podpora tvůrčí a organizační činnosti na FLKŘ UTB

Zavřít

Fakulty a součásti