Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Výzkumné činnosti jsou na FLKŘ orientovány do oblastí základního a aplikovaného výzkumu.

Naše ústavy a odborná pracoviště se zapojují do různých výzkumných činností, konkrétně zapojením výzkumných záměrů, grantových projektů Grantové agentury České republiky, Grantové agentury Akademie věd České republiky, Technologické agentury České republiky a grantových projektů vypisovaných rezortními ministerstvy vlády České republiky, Norské fondy a fondy EHP apod.

Zakládáme si na správném efektu našich činností. Proto spolupracujeme s řadou podniků a institucí, aby měl náš výzkum nejen smysl, ale i konkrétní propojení s praxí, kde skutečně pomůže. S kým spolupracujeme?

Zavřít

Fakulty a součásti