Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny děkanky

Rok 2020

Pokyn děkanky č.7/2020
Pokyn pro hodnocení vedení bakalářských prací, pro hodnocení oponentských posudků, pro účast v komisích ke SZZ a pro výuku externími pracovníky

Pokyn děkanky č.6/2020
Prospěchové stipendium pro akademický rok 2020/2021

Pokyn děkanky č.5/2020
Čerpání dovolené 2020

Pokyn děkanky č.4/2020
Financování výzkumných projektů z RVO 2019/2020
příloha č.1
příloha č.2

Pokyn děkanky č.3/2020
Změny v rozvrhové výuce 2019/2020

příloha č.1

Pokyn děkanky č.1/2020
Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2019/2020

Rok 2019

Pokyn děkanky č.6/2019
Zadání bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2019/2020
příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3

Pokyn děkanky č.5/2019
Pokyn pro hodnocení vedení bakalářských prací, pro hodnocení oponentských posudků, pro účast v komisích ke SZZ
a pro výuku externími pracovníky

Pokyn děkanky č.3/2019
Prospěchové stipendium pro AR 2019

Pokyn děkanky č.1/2019
Vypisování, schvalování a registrace témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Rok 2018

Pokyn děkanky č.8/2018
Vypisování termínů zápočtů a zkoušek

Fakulty a součásti

Zavřít