Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny děkanky

Rok 2021

Pokyn děkanky č.3/2021
Čerpání dovolené zaměstnanci FLKŘ v roce 2021

Pokyn děkanky č.2/2021
Financování výzkumných projektů z prostředků Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací
Příloha č.1
Příloha č.2

Pokyn děkanky č.1/2021
Pravidla SVOČ na FLKŘ v akademickém roce 2020/2021
Příloha č.1
Příloha č.2

Rok 2020

Pokyn děkanky č.7/2020
Pokyn pro hodnocení vedení bakalářských prací, pro hodnocení oponentských posudků, pro účast v komisích ke SZZ a pro výuku externími pracovníky

Pokyn děkanky č.6/2020
Prospěchové stipendium pro akademický rok 2020/2021

Pokyn děkanky č.3/2020
Změny v rozvrhové výuce 

příloha č.1

Rok 2019

Rok 2018

Pokyn děkanky č.8/2018
Vypisování termínů zápočtů a zkoušek

2015

Pokyn děkana č.11/2015
Ustanovení a náplň Ediční rady FLKŘ UTB

Fakulty a součásti

Zavřít