Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Propagace

Unie studentů v Uherském Hradišti


Jsme tým studentů, kteří nepovažují školu jen za nutné zlo a snaží se sobě i svým spolužákům studium zpříjemnit. Škola, to přeci nejsou jen přednášky, učení a stres. Studentský život s sebou přináší úžasné příležitosti a je jen na Tobě, zda uděláš nezbytný krok k jejich využití!

Členové našeho týmu mají rádi Uherské Hradiště a svoji alma mater, kterou je Fakulta logistiky a krizového řízení UTB. Rádi se učí novým věcem a přijímají nové výzvy. Unie byla založena v roce 2018 a jeho členskou základnu tvoří zhruba dvě desítky nadšenců. Spektrum členů a přiznivců je už teď pořádně pestré a zahrnuje studenty bakalářských, magisterských i doktroských studijních programů. Rádi bychom náš tým v budoucnu rozšířili i o středoškoláky a aktivně přispívali ke zkvalitňování studentského života v Uherském Hradišti.

Během dosavadní činnosti „USUHu“ se nám podařilo zachovat tradici Reprezentačního plesu Fakulty logistiky a krizového řízení UTB, obnovit populární cyklus přednášek Science Café v Uherském Hradišti a zorganizovat řadu dalších akcí určených pro studenty i veřejnost. V delším časovém horizontu máme políčeno na obnovení hradišťského Majálesu, a co bude dál, to záleží i na Tobě! Přidej se k nám?

Napsali o nás:

Uspořádali jsme/Pomáhali jsme:

 • Reprezentační ples FLKŘ 2018, 2019
 • MDŽ na FLKŘ 2018, 2019, 2022
 • Ukliďme svět, ukliďme Česko  2018, 2019, 2020, 2021
 • Zapsání studentů do registru dárců kostní dřeně na FLKŘ 2018
 • Buzerák Párty 2018, 2019, 2020, 2021
 • Halloween na kolejích 2018, 2019,2021
 • Přednášky z cyklu Science Café (od 2018)
 • Přednášky z cyklu od Studentů pro studenty (od 2019)
 • Noc vědců v Uherském Hradišti 2019, 2020, 2021
 • Mezinárodní logistické symposium na FLKŘ 2019
 • Mikulášská laťka 2019
 • Celouniverzitní seznamovák UTB 2018, 2019, 2020, 2021
 • Welcome Párty 2018, 2019, 2021
 • Vítání prváků 2018, 2019, 2021

Fakulty a součásti

Zavřít