Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O fakultě

Úřední deska

Na úřední desce fakulty jsou zveřejňovány ty nejdůležitější informace – úřední sdělení a další dokumenty týkající se celé fakulty.  Účelem úřední desky je informovat veřejnost o záležitostech fakulty, jak vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Úřední desku ve fyzické podobě naleznete u vstupu do fakulty.

Fakulty a součásti

Zavřít