Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je soubor kurzů určených pro seniory. Výuka je realizována ve formě přednášek a seminářů. Ke studiu mohou být přijati především zájemci seniorského věku, resp. ti, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu. Pro zjednodušení platí předpoklad věku “60+”. Bez ohledu na věk se posluchači U3V můžou stát občané pobírající invalidní důchod. Zájemci o studium v programu U3V, kteří nesplňují ani jednu z uvedených podmínek (věk příp. invalidní důchod), mohou požádat o individuální posouzení jejich přihlášky

Standardní délka studia pro získání „Osvědčení o absolvování U3V“ jsou 2 roky. Pro každý akademický rok si uchazeč vybere a zapíšete jeden celoroční kurz, který bude navštěvovat. Výuka kurzu probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní.

Nabídku kurzů pro akademický rok 2023/2024.

  1. Základní kurz U3V – Best of FLKŘ
  2. České právní dějiny
  3. Člověk a zdraví – Psychologie pro 3.věk
  4. Chytře na chytrý telefon a počítač
  5. Digitální fotografie:
    a) Digitální fotografie – fotografování
    b) Digitální fotografie – úprava fotografií v PC
  6. Angličtina pro seniory (výuka v různých úrovních, v malých skupinkách)

Přihláška

Anotace kurzů

 

Fakulty a součásti

Zavřít