UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Úřední hodiny

Upozornění:

  • Studenti jsou povinni si své studijní záležitosti vyřizovat v úřední hodiny.
  • Na studijním oddělení předkládejte čipovou kartu.

Vedoucí studijního oddělení
bakalářské studijní programy – kombinovaná forma studia
navazující studijní program – kombinovaná forma studia
Portál IS/STAG
studijní plány

Referentka
bakalářské studijní programy –prezenční forma studia
navazující studijní program –prezenční forma studia
poplatky za studium
stipendia

 

Pondělí 8:00 – 11:00 hodin 12:30 – 15:00 hodin
 Úterý 9:00 – 11:00 hodin
 Středa 8:00 – 11:00 hodin 12:30 – 15:00 hodin
 Čtvrtek Nejsou úřední hodiny
 Pátek 11:30 – 15:00 hodinPouze pro studenty kombinované formy studia ve dnech řádných konzultací

 

Zavřít

Fakulty a součásti