Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Úřední hodiny

Upozornění:

  • Studenti jsou povinni si své studijní záležitosti vyřizovat v úřední hodiny.
  • Na studijním oddělení předkládejte čipovou kartu.

Vedoucí studijního oddělení

  • navazující studijní program – prezenční i kombinovaná forma studia
  • Portál IS/STAG
  • studijní plány

Referentka

  • bakalářské studijní programy –prezenční i kombinovaná forma studia
  • poplatky za studium
  • stipendia
Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 11:00 hodin 12:30 – 15:00 hodin

12:30 – 15:00 hodin  pro studenty se specifickými potřebami

Úterý Nejsou úřední hodiny
Středa 8:00 – 11:00 hodin 12:30 – 15:00 hodin
Čtvrtek Nejsou úřední hodiny
Pátek 11:30 – 15:00 hodin Pouze pro studenty kombinované formy
studia ve dnech řádných konzultací

Fakulty a součásti

Zavřít