Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Výjezdy pro zaměstnance

Nejen studenti, ale i zaměstnanci FLKŘ UTB mají možnost vyjet na pobyt do zahraničí. Dokonce se jim nabízí hned dvě možnosti::  jet učit ostatní, nebo se nechat učit ostatními.  

Vyberte si buď výukový pobyt, nebo školení. Pro obojí lze využít dotace z programu Erasmus+. Seznam sjednaných institucí, do nichž můžete vycestovat, je shodný jako ten pro studenty. 

Jezdí se na dva až pět pracovních dní, takže stihnete navštívit své kolegy, prozkoumat tamní univerzitu a prostředí, nebo získat zkušenosti a kontakty pro budoucí výzkum či projekt. Zpět si přivezete nejen profesní, ale i osobní zážitky z dané země a plno inspirace pro vaši práci. 

Pokud přemýšlíte o výjezdu, obraťte se na mezinárodní oddělení naší fakulty, které vám se vším rádo poradí. 

Více informací, detailů a formalit spojených s výjezdy pro zaměstnance se dozvíte zde. 

Zavřít

Fakulty a součásti