Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Celoživotní vzdělávání

Fakulta logistiky a krizového řízení nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro všechny, co se chtějí přiučit něčemu novému.

Firmám i veřejnosti nabízíme kurzy celoživotního vzdělávání a pro seniory jsou nabízeny zajímavé kurzy v rámci Univerzity třetího věku. Více informací naleznete na stránkách univerzity zde.

Kurzy celoživotního vzdělávání

Název kurzu: Logistika a řízení zásob
Náplň kurzu: seznámení s logistikou, jejím významem a přínosy pro rozvoj a výsledky podniku. uvedení základních

Název kurzu: Krizový management pro starosty a nově zvolené zastupitele
Náplň kurzu: cílem kurzu je získání základních dovedností a povinností, které musí starosta a zastupitelé znát. Základní zákony, vyhlášky, krizové scénáře, bezpečnostní systém ČR.

Fakulty a součásti

Zavřít