Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Celoživotní vzdělávání

Fakulta logistiky a krizového řízení nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro všechny, co se chtějí přiučit něčemu novému.

Firmám i veřejnosti nabízíme kurzy celoživotního vzdělávání a pro seniory jsou nabízeny zajímavé kurzy v rámci Univerzity třetího věku. Více informací naleznete na stránkách univerzity zde.

Kurzy celoživotního vzdělávání

Název kurzu: Logistika a řízení zásob
Náplň kurzu: seznámení s logistikou, jejím významem a přínosy pro rozvoj a výsledky podniku. uvedení základních

Název kurzu: Krizový management pro starosty a nově zvolené zastupitele
Náplň kurzu: cílem kurzu je získání základních dovedností a povinností, které musí starosta a zastupitelé znát. Základní zákony, vyhlášky, krizové scénáře, bezpečnostní systém ČR.

Název kurzu: Krizový management – jak porozumět krizi
Zásady krizového managementu, hospodářská krize podniku a její průběh, řízení firmy v krizi, firemní krizová komunikace. Kurz je určen majitelům, jednatelům, manažerům a vedoucím malých, středních a velkých podniků a korporací, kteří se ve své práci soustřeďují na profesní a osobní rozvoj sebe samých a kolegů. Pro všechny, kteří se chtějí naučit zvládnout krizové situace při vedení, jak podniku, tak i pracovníků.

Název kurzu: Strategické řízení muzeí a Risk management
Aplikace procesu řízení rizik při řízení muzeí a galerií je moderní strategií při řízení muzeí a galerií zejména v zahraničí. Kurz seznamuje zájemce z oblasti managementu muzeí a galerií s touto problematikou. Jedná se řízení pomocí moderních forem řízení, kterou aplikovány na řízení ve veřejné sféře s využitím metod a principů projektového managementu a risk managementu. Risk management je součástí také strategického managementu. Kurz tedy bude obsahovat i moderní formy managementu, které budou aplikovány zejména na tento typ organizací. Součástí bude také seznámení členů kurzu s problematikou komunikace a krizové komunikace.

 

Fakulty a součásti

Zavřít