Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Rozhodnutí děkanky

Rok 2022

Rozhodnutí děkanky č.13/2022
Dodatek č. 1 k RD/04/2022 – Časový plán výuky pro akademický rok 2022/2023

Rozhodnutí děkanky č.12/2022
Dodatek č.2 ke směrnicím děkanky (SD/02/2021, SD/03/2021) k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Rozhodnutí děkanky č.11/2022
Rozhodnutí děkana ke studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) na FLKŘ UTB

Rozhodnutí děkanky č.10/2022
Pokyny pro přihlášení se k opravnému termínu Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2022/2023

Rozhodnutí děkanky č.9/2022
Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2022/2023 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2022/2023

Rozhodnutí děkanky č.8/2022
Promoce FLKŘ 2022

Rozhodnutí děkanky č.7/2022
Počty přijímaných studentů do studijních programů na FLKŘ UTB ve Zlíně pro akademický rok 2022/2023

Rozhodnutí děkanky č.6/2022
Realizace výuky v zimním semestru 2. roku prezenční formy navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023

Rozhodnutí děkanky č.5/2022
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkanky č.4/2022 – ve znění Dodatku č.1. RD 13/2022
Časový plán výuky pro AR 2022/2023

Rozhodnutí děkanky č.3/2022
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkanky č.2/2022
Ukončení studia studentů posledních roků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2021/2022 a státní závěrečné zkoušky

Rozhodnutí děkanky č. 1/2022
Úprava časového plánu výuky na FLKŘ UTB ve Zlíně v letním semestru akademického roku 2021/2022 z důvodu předcházení šíření onemocnění COVID-19 na FLKŘ UTB

Rok 2021

Rozhodnutí děkanky č. 19/2021
Dodatek č.1 ke směrnicím děkanky (SD/02/2021, SD/03/2021) k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023 pro akreditované bakalářské a navazující studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Rozhodnutí děkanky č. 16/2021
Dodatek č. 1 k RD/09/2021 – Časový plán výuky pro akademický rok 2021/2022

Rozhodnutí děkanky č. 9/2021
Časový plán výuky pro akademický rok 2021/2022
Dodatek č. 1 – Časový plán výuky pro akademický rok 2021/2022 ve znění dodatku č.1 RD/16/2021

Rozhodnutí děkanky č.8/2021
Zřízení Laboratoře kybernetické bezpečnosti na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.7/2021
Zřízení Laboratoře geografických informačních systémů – OSGeo Lab CZ na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.6/2021
Zřízení Laboratoře pokročilých technologií na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.5/2021
Zřízení Laboratoře informační podpory ochrany obyvatelstva na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.4/2021
Zřízení Laboratoře chemie na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.3/2021
Metodika zkoušení na FLKŘ

Rok 2020

Rozhodnutí děkanky č.20/2020
Osobní příplatek

Rozhodnutí děkanky č.07/2020
Mimořádné odměny pro AP a VP za tvůrčí činnost

Rozhodnutí děkanky č.04/2020
Organizace SZZ

Rozhodnutí děkanky č.02/2020
Studentská podpora tvůrčí a organizační činnosti na FLKŘ

 

Rok 2019

Rozhodnutí děkanky č.13/2019
Vedoucí učitelé studijní skupiny / ročníku

Rozhodnutí děkanky č.6/2019
Statut Psychologické, pedagogické a právní poradny FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.2/2019
Počet a působnost proděkanů

Rok 2018

Rozhodnutí děkana č. 17/2018
Zásady pro tvorbu rozvrhů
Příloha č.1- Podklady pro plánování výuky
Příloha č.2- Časový plán vyučujícího

Rozhodnutí děkana č.1/2018
Postup při žádosti o odložení zveřejnění závěrečné práce

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít