Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Rozhodnutí děkanky

Rok 2020

Rozhodnutí děkanky č.21/2020
Dodatek č.1 ke směrnicím děkanky (SD/07/2020, SD/08/2020) k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 pro akreditované bakalářské a navazující studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Rozhodnutí děkanky č.20/2020
Osobní příplatek

Rozhodnutí děkanky č.19/2020
Promoce

Rozhodnutí děkanky č.18/2020
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkanky č.17/2020
Pokyny pro přihlášení se k opravnému termínu Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2020/2021

Rozhodnutí děkanky č.16/2020
Dodatek č.1 k RD/14/2020 – Časový plán výuky pro akademický rok 2020/2021
Príloha č. 1_
Úplné zně Rozhodnutí děkanky RD/14/2020 ve znění dodatku č. 1

Rozhodnutí děkanky č.15/2020
Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2020/2021 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkanky č.14/2020
Časový plán výuky pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkanky č.13/2020
Dodatek ke směrnici děkanky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/2021 pro akreditovaný navazující magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaný v českém jazyce (SD/07/2019)

Rozhodnutí děkanky č.12/2020
Počty přijímaných studentů do studijních programů na FLKŘ UTB ve Zlíně pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkanky č.11/2020
Dodatek ke směrnici děkanky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/2021 pro akreditovaný bakalářský studijní program Management rizik v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaný v českém jazyce (SD/04/2020)

Rozhodnutí děkanky č.10/2020
RD_10_2020_úprava časového harmonogramu AR 2019_2020

Rozhodnutí děkanky č.09/2020
Rozhodnutí děkanky související s online výukou v prezenční a
kombinované formě studia v období 27. 4. 2020 – 23. 5. 2020

Rozhodnutí děkanky č.08/2020
Dodatek k dodatkům -1P-kolo_Bc+NMgr

Rozhodnutí děkanky č.07/2020
Mimořádné odměny pro AP a VP za tvůrčí činnost

Rozhodnutí děkanky č.06/2020
Doplňující RR 08/2020/koronavirus2

Rozhodnutí děkanky č.05/2020
Ukončení studia a SZZ

Rozhodnutí děkanky č.04/2020
Organizace SZZ

Rozhodnutí děkanky č.02/2020
Studentská podpora tvůrčí a organizační činnosti na FLKŘ

Rozhodnutí děkanky č.01/2020
Dodatek ke SD-01-2020-1-kolo_Bc studium – OO

Rok 2019

Rozhodnutí děkanky č.15/2019
Dodatek ke SD-06-2019_07-2019_PŘ-2020-2021-1-kolo_NMGr- Bc studium

Rozhodnutí děkanky č.13/2019
Vedoucí učitelé studijní skupiny / ročníku

Rozhodnutí děkanky č.7/2019
Časový harmonogram-2019-2020

Rozhodnutí děkanky č.6/2019
Statut Psychologické, pedagogické a právní poradny FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.2/2019
Počet a působnost proděkanů

Rok 2018

Rozhodnutí děkana č. 17/2018
Zásady pro tvorbu rozvrhů
Příloha č.1- Podklady pro plánování výuky
Příloha č.2- Časový plán vyučujícího

Rozhodnutí děkana č.1/2018
Postup při žádosti o odložení zveřejnění závěrečné práce

 

Fakulty a součásti

Zavřít