Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Rozhodnutí děkanky

Rok 2021

Rozhodnutí děkanky č.14/2021
Promoce FLKŘ 2021

Rozhodnutí děkanky č.13/2021
Pokyny pro přihlášení se k opravnému termínu Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2021/2022

Rozhodnutí děkanky č.12/2021
Dodatek č.2 ke směrnici děkanky (SD/07/2020) k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 pro akreditovaný bakalářský studijní program uskutečňovaný v českém jazyce

Rozhodnutí děkanky č. 11/2021
Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2021/2022
a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2021/2022

Rozhodnutí děkanky č.10/2021
Počty přijímaných studentů do studijních programů pro akademický rok 2021/2022

Rozhodnutí děkanky č. 9/2021
Časový plán výuky pro akademický rok 2021/2022

Rozhodnutí děkanky č.8/2021
Zřízení Laboratoře kybernetické bezpečnosti na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.7/2021
Zřízení Laboratoře geografických informačních systémů – OSGeo Lab CZ na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.6/2021
Zřízení Laboratoře pokročilých technologií na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.5/2021
Zřízení Laboratoře informační podpory ochrany obyvatelstva na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.4/2021
Zřízení Laboratoře chemie na FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.3/2021
Metodika zkoušení na FLKŘ

Rozhodnutí děkanky č.2/2021
Ukončení studia studentů posledních roků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2020/2021 a státní závěrečné zkoušky

Rozhodnutí děkanky č. 1/2021
Úprava časového plánu výuky na FLKŘ UTB pro akademický rok 2020/2021

Rok 2020

Rozhodnutí děkanky č.21/2020
Dodatek č.1 ke směrnicím děkanky (SD/07/2020, SD/08/2020) k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 pro akreditované bakalářské a navazující studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Rozhodnutí děkanky č.20/2020
Osobní příplatek

Rozhodnutí děkanky č.16/2020
Dodatek č.1 k RD/14/2020 – Časový plán výuky pro akademický rok 2020/2021
Príloha č. 1_
Úplné zně Rozhodnutí děkanky RD/14/2020 ve znění dodatku č. 1

Rozhodnutí děkanky č.14/2020
Časový plán výuky pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkanky č.07/2020
Mimořádné odměny pro AP a VP za tvůrčí činnost

Rozhodnutí děkanky č.04/2020
Organizace SZZ

Rozhodnutí děkanky č.02/2020
Studentská podpora tvůrčí a organizační činnosti na FLKŘ

 

Rok 2019

Rozhodnutí děkanky č.13/2019
Vedoucí učitelé studijní skupiny / ročníku

Rozhodnutí děkanky č.6/2019
Statut Psychologické, pedagogické a právní poradny FLKŘ UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkanky č.2/2019
Počet a působnost proděkanů

Rok 2018

Rozhodnutí děkana č. 17/2018
Zásady pro tvorbu rozvrhů
Příloha č.1- Podklady pro plánování výuky
Příloha č.2- Časový plán vyučujícího

Rozhodnutí děkana č.1/2018
Postup při žádosti o odložení zveřejnění závěrečné práce

2017

Rozhodnutí děkana č.16/2017
Rozhodnutí děkana ke studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) na FLKŘ UTB

 

Fakulty a součásti

Zavřít