Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FLKŘ

Výzkumné činnosti jsou na Fakultě logistiky a krizového řízení orientovány do oblastí základního a aplikovaného výzkumu.

Naše ústavy a odborná pracoviště se zapojují do různých výzkumných činností, konkrétně zapojením výzkumných záměrů, grantových projektů Grantové agentury České republiky, Grantové agentury Akademie věd České republiky, Technologické agentury České republiky a grantových projektů vypisovaných rezortními ministerstvy vlády České republiky, Norské fondy a fondy EHP apod. Nově se také Fakulta logistiky a krizového řízení stala členem České technologické platformy pro ekologické zemědělství.

Fakulty a součásti

Zavřít