Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Business for Breakfast – Triangle Way

Platforma pro upevnění spolupráce k rozvoji institucí, firem, města a celého regionu.

Aktuality
19. 5. 2023

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně pořádala event Business for Breakfast – Triangle Way

Úspěšně jsme odstartovali první setkání business „Business for Breakfast – Triangle Way”, které se konalo v pátek 19. května 2023 v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti. Setkání, kterého se zúčastnilo více než dvacet zástupců z veřejné i podnikatelské sféry, bylo velmi úspěšné a přineslo řadu pozitivních výsledků.

Hlavním cílem akce je  propojit akademickou sféru s praxí a to  nejenom s veřejnými podniky jako je  hospodářská komora či úřad vlády, ale  především s městem Uherské Hradiště  a  podnikatelskou sférou. Toto propojení bylo úspěšně navázáno a představuje základní kámen pro budoucí spolupráci“, řekla děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Zuzana Tučková.

Věříme, že nově navázaná spolupráce přinese vzájemné obohacení pro všechny zúčastněné strany a pomůže překlenout propast mezi teorií a praxí. Naše společná práce, založená na otevřené komunikaci a sdílení znalostí, má potenciál přinést inovace, rozvoj a ekonomický růst pro náš region“, dodala děkanka.

Děkujeme všem účastníkům za jejich zapojení a těšíme se na další setkání na podzim “Business for Breakfast – Triangle Way”.

Partneři:

 • Colorlak a. s.
 • Altech, s. r. o.
 • Thermacut, k.s.
 • Egoe, s. r. o.
 • Rayservice, a. s.
 • Mipexa, s. r. o.
 • Synot tip, a. s.
 • Mesit holding, a.s.
 • Evektor, s. r. o.
 • KYOCERA AVX Components s.r.o
 • 5M, s. r. o.
 • Forchner, s. r. o.
 • Krajská hospodářská komora
 • Městský úřad Uherské Hradiště
 • Úřad vlády ČR

 

Fakulty a součásti

Zavřít