Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Hodnocení výzkumu a vývoje

Hodnocení výzkumu a vývoje se řídí podle metodiky schválené vládou ČR. Pro projekty realizované od roku 2017 je to Metodika 17+ a pro všechny předchozí Metodika 2013-2016.

Vnitřní předpisy Fakulty logistiky a krizového řízení, jimiž se řídí:

Oborově excelentní časopisy

Publikační činnost je hodnocena v následujících oborově excelentních časopisech:

 • Journal of Enviornmental Engineering
 • Atmospheric Environment
 • Environmental Monitoring and Assessment
 • Journal of Risk Research
 • Engineering Failure Analysis
 • Measurement
 • FME Transactions
 • Acta Polytechnica Hungarica
 • Journal of Competitiveness
 • E & M ekonomie a management
 • Archaeological Research in Asia
 • Quaternary Science Reviews
 • Quaternary International
 • Mechanics of Composite Materials
 • Advances in Science and Technology-Research Journal

Databáze

K vyhledávání odborné literatury, článků i autorů lze využít online databází. Nejčastěji je využíván server Web of Science. Tento server pokrývá přírodní vědy, sociální vědy, umění a humanitní vědy od roku 1900 ve 256 disciplínách. Další variantou je server Scopus, obsahující abstrakty a záznamy z téměř 20 500 recenzovaných časopisů od více než 5 000 vydavatelů po celém světě.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jedná se o aplikaci vlády ČR určenou pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích týkajících se výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejčastěji jsou využívány položky Centrální evidence projektů (CEP) a Rejstřík informací o výsledcích (RIV).

Fakulty a součásti

Zavřít