Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O fakultě

Základní informace

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen FLKŘ UTB) vznikla 1. 9. 2009 jako šestá a nejmladší fakulta zlínské univerzity. Hlavními oblastmi vysokoškolského pracoviště jsou logistika, krizové řízení, ochrana obyvatelstva a environmentální studia.

Aktuálně lze studovat programy v bakalářském stupni studia:

V navazujícím magisterském stupni studia je nabízen jeden studijní program:

Fakulty a součásti

Zavřít