UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Projekty

Vybrané mezinárodní projekty
ŘešitelNázev či popis projektuDoba řešení
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.Česko-norský výzkumný program CZ09 (MŠMT): Vytvoření a podpora výzkumného týmu z oblasti logistiky, jako základu bilaterální spolupráce 7F16040, hlavní řešitelA2017
RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.COST – CA15212 Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe.CA15212, spoluřešitelA2016-2020
Vybrané vědecko-výzkumné projekty
ŘešitelNázev či popis projektuDoba řešení
Ing. Jakub Rak, Ph.D.TG03010052 – Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Webová aplikace metodiky evidence a hodnocení prostor pro improvizované kryty a evidence stálých úkrytů – návrh metodiky a prototyp, hlavní řešitelBpodaný
Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.TG03010052 – Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Národní databáze záznamů fotopastí – návrh aplikace a prototyp, hlavní řešitelBpodaný
RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.LTC18 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice, UTB FLKŘ je spoluřešitelem (VES 18COST)Apodaný
Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu
Pracoviště praxeNázev či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí Doba řešení
SONNENTOR, s.r.o.Inovace výroby čajů SONNENTOR – Procesní inovace na úseku skladování, automatizace, řízení procesů a   logistiky, Program rozvoje venkova, MZ16.2.2Podaný1.6.2018-30.9.2020
Podnikatelský inkubátor Kunovice- Panský dvůr, s.r.o.„Rozšíření prostor infrastruktury podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr“ – „PIK-Stará škola“.CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/001040210/2017-12/2018

 

Zavřít

Fakulty a součásti