UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Fakulta logistiky a krizového řízení

Adresa: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení, Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika TEL: +420 576 032 080 E-mail: dekanat@flkr.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Facebook: https://www.facebook.com/flkr.utb/ Instagram: https://www.instagram.com/flkr.utb/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC24YHftibbxgaFw97yHcBbQ

Telefonní seznam

FLKŘ UTB

Děkanka

TEL:+420 576 032 081

E-mail: dekan@flkr.utb.cz

Kancelář:UH1/1.17

Tajemník

TEL:+420 576 032 082

E-mail: tajemnik@flkr.utb.cz

Kancelář:UH1/1.18

Proděkan pro pedagogickou činnost

TEL:+420 576 038 059

E-mail: prodekan-pedagogika@flkr.utb.cz

Kancelář:UH1/1.12a

Proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání

TEL:+420 576 032 094

E-mail: prodekan-czv@flkr.utb.cz

Kancelář:UH1/1.12b

Proděkan pro vědu a výzkum

TEL:+420 576 032 083

E-mail: prodekan-vedavyzkum@flkr.utb.cz

Kancelář:UH1/1.17

Vedoucí studijního oddělení

TEL:+420 576 032 087

E-mail: studium@flkr.utb.cz

Kancelář:UH1/1.19A

 

Organizační struktura

Zavřít

Fakulty a součásti