UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

22. 5. 2018
Předběžné zápisy předmětů a zápisy do dalších ročníků pro ak. rok 2018/2019
Rozhodnutí děkana RD 08/2018 stanovuje termín pro předzápis předmětů a zápisy do dalších ročníků pro akademický rok 2018/2019.

17. 5. 2018
Termín slavnostních promocí na FLKŘ pro ak. rok 2017/2018

17. 5. 2018
Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek na FLKŘ pro ak. rok 2017/2018

15. 5. 2018
Kontrola studia a mezní termín pro podání přihlášek k SZZ

8. 2. 2018
Sportovní aktivity mimo studijní plán pro studenty prezenční formy studia

5.2.2018
Nová vnitřní norma týkající se ukončení studia a SZZ v akademickém roce 2017/2018
Na webu FLKŘ je zveřejněna nová vniřní norma – pokyn děkana, týkající se ukončení studia studentů posledních ročníků a státních závěrečných zkoušek v AR 2017/2018

14. 12. 2017
Soutěž ve SVOČ pro akademický rok 2017/2018
Bližší info naleznete po kliknutí na nadpis

Zavřít

Fakulty a součásti