Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

Výuka 22. 10. 2021 – přihláška

 

27. 7. 2021
Předzápis pro ZS AR 2021/2022 probíhá od 2.8. do 15. 8. 2021

19. 7. 2021
Promoce FLKŘ 2021

19. 7. 2021
Pokyny pro přihlášení se k opravnému termínu Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2021/2022

26.3.2021
Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty na Fakultě logistiky a krizového řízení za ZS 2020/2021
Prezentace

25.5.2020
Hodnocení výuky letního semestru 2019/2020
Milí studenti, do 21. 6. 2020 máte možnost hodnotit kvalitu výuky na FLKŘ za poslední semestr. Hodnotit výuku můžete po přihlášení do portálu stag.utb.cz/portal.

3.12.2018
Předzápis na LS
Od 3. prosince 2018 do 14. prosince 2018  probíhá předzápis předmětů pro letní semestr ak. roku 2018/19 (mimo sportovní aktivity + modulární výuku).

11. 6. 2018
Spuštěno 2. kolo přijímacího řízení do ak. roku 2018/19 pro bakalářské a navazující magisterské studium
Od 11. 6. 2018 do 10. 9. 2018 je možné přihlásit se do 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské i navazující magisterské studijní programy.

27. 5. 2018
Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2017/18 pro studijní program Procesní inženýrství
Byl zveřejněn harmonogram SZZ v ak. roce 2017/18 pro studijní program Procesní inženýrství. Harmonogram naleznete zde a veškeré informace týkající se SZZ  v sekci Ukončení studia – Státní závěrečné zkoušky.

22. 5. 2018
Předběžné zápisy předmětů a zápisy do dalších ročníků pro ak. rok 2018/2019
Rozhodnutí děkana RD 08/2018 stanovuje termín pro předzápis předmětů a zápisy do dalších ročníků pro akademický rok 2018/2019.

17. 5. 2018
Termín slavnostních promocí na FLKŘ pro ak. rok 2017/2018

17. 5. 2018
Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek na FLKŘ pro ak. rok 2017/2018

15. 5. 2018
Kontrola studia a mezní termín pro podání přihlášek k SZZ

8. 2. 2018
Sportovní aktivity mimo studijní plán pro studenty prezenční formy studia

5.2.2018
Nová vnitřní norma týkající se ukončení studia a SZZ v akademickém roce 2017/2018
Na webu FLKŘ je zveřejněna nová vniřní norma – pokyn děkana, týkající se ukončení studia studentů posledních ročníků a státních závěrečných zkoušek v AR 2017/2018

Fakulty a součásti

Zavřít