Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

Děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení

Ustavující zasedání vědecké rady pro období 3/2023-3/2027 se bude konat 23. 3. 2023.

Interní členové

Externí členové

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA
Vysoká škola logistiky o.p. s, Přerov
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Ústav technicko-technologický, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Fakulta technologická, UTB ve Zlíně
Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA
Městská policie Zlín
doc. Dr. Václav Lošek, CSc.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
Ing. Pavel Kostka
EGO Zlín, spol. s r. o.
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
Ing. František Kyncl, Ph.D.
ČSAD Hodonín, a. s.
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Univerzitní institut, UTB ve Zlíně
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Materialovotechnologická fakulta v Trnave, STU v Bratislavě
doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA
Sociální služby Vyškov, p.o.
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc., LLM
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
Ing. Petr Mikulec, Ph.D.
EUROTEC, k.s, Uherský Ostroh
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
doc. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
plk. Mgr. et Mgr. František Paulus, Ph.D., MBA
MV – GŘ HZS, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze
Ing. Robert Pekaj, MPA
Krajský úřad Zlínského kraje
pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
Fakulta vojenských technologií, UNOB Brno
prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TUO
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
Krajská hygienická stanice Zlín
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Vysoká škola logistiky o.p.s, Přerov
prof. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít