Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

Děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení

Interní členové

Externí členové

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Ústav soudního inženýrství, VUT Brno
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ing. Stanislav Blaha
Město Uherské Hradiště
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Univerzita Pardubice
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ing. Pavel Kostka
EGO Zlín, spol. s r. o.
prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Milan Kladníček, MBA
Městská policie, Zlín
doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.
Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., dr. h. c.
Policejní akademie ČR
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.
Brno, Česká republika
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Aleš Komár, CSc.
Praha
doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. František Kyncl, Ph.D.
ČSAD Hodonín

prof. Ing. Vieroslav Molnár           
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                                                       Ing. Robert Pekaj
Fakulta logistiky a krizového řízení                                                 Krajský úřad Zlínského kraje

prof. Ing. František Božek, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Jozef Martinka, Ph.D.
STU Bratislava
kpt. doc, Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
UNOB Brnodoc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulty a součásti

Zavřít