Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

Děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení

Interní členové

Externí členové

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. František Božek, CSc.
Vyškov
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
Gymnázium Uherské Hradiště
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ing. Stanislav Blaha
Město Uherské Hradiště
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Zlín
doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.            
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Milan Kladníček, MBA
Městská policie, Zlín
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut
Ing. Pavel Kostka
EGO Zlín, spol. s r. o.
doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Aleš Komár, CSc.
Praha
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc., LL.M
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. František Kyncl, Ph.D.
ČSAD Hodonín
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
STU Bratislava
doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.
Brno, Česká republika
doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.
Policejní akademie ČR
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
Ing. Robert Pekaj
Krajský úřad Zlín
kpt. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
UNOB Brno
prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Vysoká škola báňská, Ostrava
prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.
Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Univerzita Pardubice
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., dr. h. c.
Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít