UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

Děkan Fakulty logistiky a krizového řízení

doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

TEL:+420 576 032 081 Mobil:+420 602 785 724 E-mail: dostal@utb.cz Kancelář:H1/181.15

Interní členové

Externí členové

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta aplikované informatiky
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Ústav soudního inženýrství, VUT Brno
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Ing. Stanislav Blaha
Město Uherské Hradiště
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
Ing. Ladislav Kolmačka, CSc.
FRIGONOVA spol. s r. o., Mikulov
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická UTB ve Zlíně
Ing. Pavel Kostka
EGO Zlín, spol. s r. o.
prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
Ing. Milan Kladníček, MBA
Městská policie, Zlín
doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
prof. Ing. Josef Navrátil, DrSc.
Hradčany, Česká republika
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická UTB ve Zlíně
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.
Žilina, Slovenská republika
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
Policejní akademie ČR
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.
Brno, Česká republika
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická UTB ve Zlíně
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti