Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Témata

Fakulta logistiky a krizového řízení tvoří základnu pro čtyři ústavy. Ať už jsou vzájemně provázány více či méně, jedno se nemění. Spojuje je oblast krizového řízení. Dále už jen záleží na úhlu pohledu, cílech, nebo třeba rozsahu. Někdy jde o návaznost na ochranu obyvatelstva a bezpečnost společnosti, dále se krizové řízení dotýká risk managementu ve firmách a někdy zase řízení rizik v environmentu. A nesmíme zapomenout na logistiku. Ani tato oblast se krizovému řízení jen tak nevyhne, ba naopak – žádá si ho!

Přestože se každý ústav věnuje trochu jiné zájmové sféře, je zcela běžné, že na některých projektech spolupracují. V těch ostatních případech mají ústavy vlastní témata, kterými se zabývají jak ve výuce, tak i během vědecko-výzkumné činnosti.

Pojďme se proto možná podívat blíž a nahlédněme do oblastí tématiky postupně, podle jednotlivých ústavů:

Zavřít

Fakulty a součásti