Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Vnitřní normy a předpisy UTB

Vnitřní normy a předpisy UTB

Název vnitřního předpisuPlatnost odÚčinnost od
Statut UTB ve Zlíně
I. změny Statutu UTB ve Zlíně
— (I. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně)
II. změny Statutu UTB ve Zlíně
— (II. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně)
III. změny Statutu UTB ve Zlíně
— (III. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně)
IV. změny Statutu UTB ve Zlíně
— (IV. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně)
5. 1. 2017

28. 6. 2017
28. 3. 2018

 

11. 3. 2019

 

25. 7. 2019

5. 1. 2017

1. 9. 2017
28. 3. 2018

 

11. 3. 2019

 

25. 7. 2019

Volební řád AS UTB
I. změny Volebního řádu AS UTB
— (I. Úplné znění Volebního řádu AS UTB)
14. 12. 2016

4. 12. 2018

14. 12. 2016

4. 12. 2018

Jednací řád AS UTB ve Zlíně
I. změny Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně
— (I. Úplné znění Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně)
II. změna Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně
— (II. Úplné znění Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně)
14. 12. 2016

14. 6. 2018

13. 2. 2019

14. 12. 2016

14. 6. 2018

13. 2. 2019

Mzdový předpis UTB ve Zlíně
I. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně
— (I. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně)
II. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně
— (II. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně)
III. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně
— (III. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně)
23. 1. 2017

26. 9. 2018

11. 3. 2019

25. 7. 2019

1. 4. 2017

1. 10. 2018

11. 3. 2019

25. 7. 2019

Jednací řád Vědecké rady UTB ve Zlíně
I. změny Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve Zlíně
— (I. Úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve Zlíně)
5. 1. 2017

25. 7. 2019

5. 1. 2017

25. 7. 2019

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve Zlíně23. 1. 201723. 1. 2017
Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně
I. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně
— (I. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně)
II. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně
— (II. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně
III. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně
(III. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně)

 

 

 

27. 2. 2017

18. 1. 2018

25. 7. 2019
4. 2. 2021

1. 9. 2017

1. 9. 2018

25. 7. 2019
4. 2. 2021

Stipendijní řád UTB ve Zlíně
I. změny Stipendijního řádu UTB ve Zlíně
— (I. Úplné znění Stipendijního řádu UTB ve Zlíně)
4. 4. 2017

5. 12. 2019

1. 9. 2017

5. 12. 2019

Disciplinární řád pro studenty UTB ve Zlíně9. 2. 20179. 2. 2017
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB
I. změny Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB
— (I. úplné znění Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB)
28. 6. 2017

25. 7. 2019

28. 6. 2017

25. 7. 2019

Řád celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně5. 1. 20175. 1. 2017
Řád hospodaření a účtování UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017
Řád pro řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její části, nebo obhajoby disertační práce a pro řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem na UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017
Řád habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně25. 7. 201925. 7. 2019
Řád pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně
I. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně
— (I. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně)
II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně
— (II. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně)
III. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně
— (III. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně)
28. 6. 2017

28. 3. 2018

11. 3. 2019

25. 7. 2019

28. 6. 2017

28. 3. 2018

1. 9. 2019

1. 9. 2019

Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017

 

Fakulty a součásti

Zavřít