Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Stipendia

Ubytovací stipendium

Při splnění určitých podmínek dostávají studenti ubytovací stipendium, a to 2x ročně, výplata za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v červenci.

Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná. Jen pro představu – za první období to v loňském roce bylo 2 800 Kč a za druhé 4 200 Kč.
Další informace o ubytovacím stipendiu najdete ve směrnici rektora.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je pro studenty, kteří dosáhli skvělého studijního průměru za uplynulý akademický rok. Výše stipendia podle studijních výsledků:

  • studijní průměr 1,00 (2 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr horší než 1,00 a lepší než nebo roven do 1,2 (700 Kč/měsíc)
  • studijní průměr horší než 1,21 a lepší než nebo roven do 1,40 (500 Kč/měsíc)

Vysokoškolská hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

Více informací najdete v příslušném pokynu děkana – platný do 31.8.2019
Více informací najdete v příslušném pokynu děkanky – platný od 1.9.2019

Sociální stipendium

Informace o podmínkách udělení sociálního stipendia naleznete v směrnici rektora zde, popřípadě na studijním oddělení na adrese studium-vedouci@flkr.utb.cz

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium můžete získat za mimořádnou aktivitu ve prospěch fakulty, např. propagační nebo reprezentační činnost.

Fakulty a součásti

Zavřít