Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Stipendia

Ubytovací stipendium

Při splnění určitých podmínek dostávají studenti ubytovací stipendium, a to 2x ročně, výplata za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v červenci.

Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná. Jen pro představu – za první období to v loňském roce bylo 2 800 Kč a za druhé 4 200 Kč.
Další informace o ubytovacím stipendiu najdete ve směrnici rektora.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium se poskytuje studentům prezenční i kombinované formy studia, kteří dosáhli v předcházejícím akademickém roce vynikajících studijních výsledků, tj. váženého studijního průměru do 1,40 včetně, mají řádně ukončeny všechny předměty a v těchto předmětech dosáhli hodnocení A, B nebo C.

Pro výši přiznaného prospěchového stipendia se stanovují tato pásma a částky:

  • studijní průměr 1,00 3.000,-Kč
  • studijní průměr horší než 1,00 a lepší než, nebo roven 1,20 2.000,-Kč
  • studijní průměr horší než 1,20 a lepší než, nebo roven 1,40 1.000,-Kč

Výplata prospěchových stipendií v akademickém roce 2020/2021 proběhne v těchto termínech:

  • za měsíc září 2020 – prosinec 2020 bude stipendium vyplaceno v prosinci 2020,
  • za měsíc leden 2021 – červen 2021 bude stipendium vyplaceno v červnu 2021.

Vysokoškolská hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

Více informací najdete v příslušném pokynu děkanky – platný od 1.9.2020

Sociální stipendium

Informace o podmínkách udělení sociálního stipendia naleznete v směrnici rektora zde, popřípadě na studijním oddělení na adrese studium-vedouci@flkr.utb.cz

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium můžete získat za mimořádnou aktivitu ve prospěch fakulty, např. propagační nebo reprezentační činnost.

Fakulty a součásti

Zavřít