Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Praktické informace

Stipendia

Jako studenti FLKŘ máte nárok na různé typy stipendií.

Ubytovací stipendium

Při splnění určitých podmínek dostávají studenti ubytovací stipendium, a to 2x ročně, výplata za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v červenci.

Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná. Jen pro představu – za první období to v loňském roce bylo 2 800 Kč a za druhé 4 200 Kč.
Další informace o ubytovacím stipendiu najdete ve směrnici rektora.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je pro ty nejšikovnější studenty, kteří mají skvělý studijní průměr za předchozí akademický rok. Výše stipendia podle studijních výsledků je asi taková:

  • studijní průměr 1,00 (2 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr horší než 1,00 a lepší než nebo roven do 1,2 (700 Kč/měsíc)
  • studijní průměr horší než 1,21 a lepší než nebo roven do 1,40 (500 Kč/měsíc)

S tím, že vysokoškolská písmenková hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

Více informací najdete v příslušném pokynu děkana – platný do 31.8.2019
Více informací najdete v příslušném pokynu děkanky – platný od 1.9.2019 

Sociální stipendium

Samozřejmě máme i sociální stipendium, informace o podmínkách ti rádi poskytnou na studijním oddělení na adrese studium-vedouci@flkr.utb.cz.
Více informací najdete zde

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium můžete získat za mimořádnou aktivitu ve prospěch fakulty, např. propagační nebo reprezentační činnost.

Zavřít

Fakulty a součásti