UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Praktické informace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Cílem je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Opatření v rámci BOZP směřují k odstranění rizik a škodlivých vlivů na život a zdraví člověka. Jednotlivé metody a postupy v rámci BOZP mají zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky ani mentálně.

Všechny podstatné informace naleznete zde

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti