Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Cílem je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Opatření v rámci BOZP směřují k odstranění rizik a škodlivých vlivů na život a zdraví člověka. Jednotlivé metody a postupy v rámci BOZP mají zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky ani mentálně.

Všechny důležité informace ohledně BOZP a PO na FLKŘ naleznete v prezentaci zde

A abychom si byli jistí, že jste opravdu proškolení a prezentaci jste četli, tak si vytisknetePotvrzení o instruktáži BOZP a PO“, podepište ho a v den zápisu přineste dokument s sebou.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít