Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Časový plán výuky

Časový plán výuky pro AR 2024/2025

 

Termín Harmonogram
1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 Akademický rok (dále jen „AR“) 2023/2024
30. 8. 2023 Mezní termín zápočtů a zkoušek za zimní (dále jen „ZS“) i
letní (dále jen „LS“) semestr AR 2022/2023
1. 7. 2023 – 30. 9. 2023 Zápisy pro AR 2023/2024 – nově přijatí studenti
4. 9. 2023 – 8. 9. 2023 Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro AR 2023/2024

Zimní semestr

Termín Harmonogram
1. 9. 2023 – 1. 2. 2024 Zimní semestr
1. 8. 2023 – 13. 8. 2023 Předzápis pro ZS AR 2023/2024
8. 9. 2023 – 10. 9. 2023
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity pro ZS AR 2023/2024
18. 9. 2023 – 22. 12. 2023 Výuka – prezenční forma studia – 14 týdnů
2., 3. ročník bakalářského studia (dále jen „Bc.“)
1., 2. ročník navazujícího magisterského studia (dále jen
„NMgr.“)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)
18. 9. 2023 Nerozvrhované aktivity pro 1. ročník Bc. studia – prezenční
forma (např. adaptace nově nastupujících studentů)
6. 10. 2023 – 16. 12. 2023 Výuka – kombinovaná forma studia
13. 11. 2023 – 30. 11. 2023 Předzápis pro LS AR 2023/2024 (včetně předmětů státní
závěrečné zkoušky
23. 12. 2023 – 1. 1. 2024 Vánoční prázdniny
2. 1. 2024 – 1. 2. 2024 Zkouškové období (5 týdnů)
19. 1. 2024 – 21. 1. 2024
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity pro LS AR 2023/2024
5. 2. 2024 – 17. 2. 2024 Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
19. 2. 2024 Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru Bc.
a NMgr. studia (prezenční forma)

Letní semestr

Termín Harmonogram
2. 2. 2024 – 31. 8. 2024 Letní semestr
5. 2. 2024 – 29. 3. 2024 Výuka – prezenční forma studia – 8 týdnů
3. ročník Bc. SP Aplikovaná logistika
5. 2. 2024 – 12. 4. 2024 Výuka – prezenční forma studia – 10 týdnů
2. ročník Bc. SP Aplikovaná logistika
 5. 2. 2024 – 12. 4. 2024 Výuka – prezenční forma studia – 3. ročník Bc.
a 2. ročník NMgr. studia – 10 týdnů
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
 2. 2. 2024 – 13. 4. 2024 Výuka – kombinovaná forma studia – 3. ročník Bc.
a 2. ročník NMgr. studia
5. 2. 2024 – 10. 5. 2024 Výuka (ostatní) – prezenční forma studia – 14 týdnů
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
2. 2. 2024 – 27. 4. 2024 Výuka (ostatní) – kombinovaná forma studia
15. 4. 2024 – 11. 5. 2024 Zkouškové období pro 2. ročník NMgr. studia (4 týdny)
15. 4. 2024 – 18. 5. 2024 Zkouškové období pro 3. ročník Bc. studia (5 týdnů)
13. 5. 2024 – 15. 6. 2024 Zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
6. 5. 2024 – 16. 6. 2024 Hodnocení kvality výuky za LS AR 2023/2024
17. 6. 2024 – 4. 7. 2024 Zkouškové období pro opravné zkoušky (3 týdny).
Platí i pro studenty, kteří budou skládat SZZ ve 2. řádném
termínu.
(Je možno využít pro opravné zkoušky z předmětů ZS i LS.
22. 7. 2024 – 11. 8. 2024 Letní prázdniny
1. 8. 2024 – 12. 8. 2024 Předzápis pro ZS AR 2024/2025
30. 8. 2024 Mezní termín zápočtů a zkoušek v AR 2023/2024
1. 7. 2024 – 30. 9. 2024 Zápisy pro AR 2024/2025 – nově přijatí studenti
4. 9. 2024 – 6. 9. 2024 Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro AR 2024/2025

Ukončení studia

Termín Harmonogram
do 13. 5. 2024 Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků
studia – NMgr. studium (forma studia prezenční i
kombinovaná) a podání přihlášky k SZZ
do 20. 5. 2024 Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků
studia – Bc. studium (forma studia prezenční
i kombinovaná) a podání přihlášky k SZZ.
20. 5. 2024 – 31. 5. 2024 SZZ NMgr. studia (forma studia prezenční i kombinovaná)
27. 5. 2024 – 14. 6. 2024 SZZ Bc. studia (forma studia prezenční i kombinovaná)
28. 6. – 29. 6. 2024 Promoce absolventů bakalářských
a navazujících magisterských studijních programů
26. – 28. 8. 2024 Opravný termín SZZ ( pro studenty, kteří neuspěli v řádném termínu SZZ)

Diplomové a bakalářské práce

Termín Harmonogram
do 31. 10. 2023 Mezní termín pro doplnění témat DP/BP v IS/STAG
(studenti závěrečných roků Bc. a NMgr. studia)
do 30. 11. 2023 Mezní termín pro odevzdání a úpravu podkladů DP/BP
v IS/STAG (studenti závěrečných roků Bc. a NMgr. studia)
1. 3. 2024 Vydání oficiálního zadání DP/BP
do 15. 4. 2024 Vypsání témat DP/BP na AR 2024/2025 (pro studenty 2.
roku Bc. a 1. roku NMgr. studia)
do 15. 5. 2024

 

Přihlášení k tématům DP/ BP
(studenti 2. roku Bc. a 1. roku NMgr. studia)
do 26. 4. 2024 Odevzdávání diplomových prací
do 3. 5. 2024 Odevzdávání bakalářských prací

Přijímací řízení

Termín Harmonogram
Bakalářské a navazující magisterské
studijní programy
červen 2024, srpen 2024, září 2024

Dny bez výuky – výuka nebude probíhat

Termín Důvod
28. 9. 2023 státní svátek (lichý čtvrtek)
17. 11. 2023 státní svátek (sudý pátek)
29. 3. – 1. 4. 2024 Velký pátek – Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé
pondělí)
24. 4. 2024 Rektorský den sportu (lichá středa)
1. 5. 2024 1. 5. 2023
8. 5. 2024 státní svátek (lichá středa)
POZN.: Ve čtvrtek 9. 5. 2024 (lichý týden) bude probíhat výuka s rozvrhem středy 8. 5. 2024.

Termíny výuky kombinované formy studia

Zimní semestr Letní semestr
6. – 7. 10. 2023 2. – 3. 2. 2024
20. – 21. 10. 2023 16. – 17. 2. 2024
3. – 4. 11. 2023 1. – 2. 3. 2024
10. – 11. 11. 2023 15. – 16. 3. 2024
24. – 25. 11. 2023 5. – 6. 4. 2024
1. – 2. 12. 2023 12. – 13. 4. 2024
15. – 16. 12. 2023 26. – 27. 4. 2024

Časový plán výuky pro AR 2023/2024

 

Fakulty a součásti

Zavřít