Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Volby

Doplňující volby zástupců studentů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2022 – 2025

Doplňující volby zástupců studentů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2021 – 2024

 

Volba kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ

Volba zástupců FLKŘ do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2022 – 2025

Volba členů Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2021 – 2024

Doplňovací volby zástupců studentů do AS FLKŘ pro období 2018 – 2021

Doplňovací volby zástupců studentů do Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně pro funkční období 2018 – 2021 – ZRUŠENO

Doplňující volby zástupců studentů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

 

Volba zástupců FLKŘ do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

 

Volba členů Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2018 – 2021

 

Volba kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Dne 19. 3. 2018 na svém řádném zasedání vyhlásil Akademický senát FLKŘ UTB volbu kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Fakulty a součásti

Zavřít