Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Volby

Doplňující volby zástupců studentů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022


Volba zástupců FLKŘ do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

Volba členů Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2018 – 2021

Volba kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Dne 19. 3. 2018 na svém řádném zasedání vyhlásil Akademický senát FLKŘ UTB volbu kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Fakulty a součásti

Zavřít