Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Směrnice děkanky

Rok 2022

Směrnice děkanky č.3/2022
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro uchazeče z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině pro akreditované bakalářské a navazující magisterský studijní program uskutečňované v českém jazyce v akademickém roce 2022/2023

Směrnice děkanky č.2/2022
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 do akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v českém
jazyce

Směrnice děkanky č.1/2022
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 do akreditovaných bakalářských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Rok 2021

Směrnice děkanky č. 3/2021
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023 pro akreditovaný navazující magisterský studijní program uskutečňovaný v českém jazyce

Směrnice děkanky č. 2/2021
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Směrnice děkanky č. 1/2021
Hodnocení AP def. po projednání AS FLKŘ

Rok 2020

Směrnice děkanky č.6/2020
Směrnice Fakulty logistiky a krizového řízení doplňující Stipendijní řád Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice děkanky č.5/2020
Organizační řád Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Směrnice děkanky č.3/2020
Pravidla pro zadávání BP-DP

Rok 2019

Směrnice děkanky č.2/2019
Úhrady za administrativně správní úkony
Příloha č.1

 

Rok 2018

Směrnice děkana č.4/2018
Jednací řád Rady studijního programu

Směrnice děkana č.1/2018
Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky 

Rok 2017

Směrnice děkana č.4/2017
Postup při klasifikaci studenta

Fakulty a součásti

Zavřít