Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Směrnice děkanky

Rok 2020

Směrnice děkanky č.8/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 pro akreditovaný navazující magisterský studijní program uskutečňovaný v českém jazyce

Směrnice děkanky č.7/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Směrnice děkanky č.6/2020
Směrnice Fakulty logistiky a krizového řízení doplňující Stipendijní řád Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice děkanky č.5/2020
Organizační řád Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Směrnice děkanky č.3/2020
Pravidla pro zadávání BP-DP

Směrnice děkanky č.2/2020
Hodnocení AP def. po projednání AS FLKŘ

 

Rok 2019

Směrnice děkanky č.2/2019
Úhrady za administrativně správní úkony
Příloha č.1

 

Rok 2018

Směrnice děkana č.4/2018
Jednací řád Rady studijního programu

Směrnice děkana č.1/2018
Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky 

Fakulty a součásti

Zavřít