Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecká rada

Vědecká rada FLKŘ

Vědecká rada je jedním z orgánů fakulty, jejím úkolem je projednávání dlouhodobého záměru fakulty, schvalování studijních programů a v nepolední řadě i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Sestává se z akademických pracovníků fakulty a externích členů mimo fakultu, jejím předsedou je děkan fakulty.

Rada zasedává pravidelně několikrát do roka, nejbližší plánovaný termín zasedání Vědecké rady Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně bude upřesněn do května 2018.

Zavřít

Fakulty a součásti