Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013827 (č.ev. FLK-2024-001802-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Vojtěch Vymětal,  korespondenční adresa Přerov,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013742 (č.ev. FLK-2024-001758-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Filip Machač,  korespondenční adresa Dvůr Králové nad Labem,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013725 (č.ev. FLK-2024-001747-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Karolina Krausova,  korespondenční adresa Žamberk,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013713 (č.ev. FLK-2024-001737-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Kateřina Janošková,  korespondenční adresa Valašské Meziříčí,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013694 (č.ev. FLK-2024-001727-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Daniel Gryc,  korespondenční adresa Pustiměř,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013685 (č.ev. FLK-2024-001721-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Claudie Dusikova,  korespondenční adresa Třebíč,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013675 (č.ev. FLK-2024-001712-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Barbora Alexová,  korespondenční adresa Bílovice nad Svitavou,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012752 ZŘ-MRk (č.ev. FLK-2024-000430-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Jan Koželuh,  korespondenční adresa Napajedla,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012752 ZŘ-MRk (č.ev. FLK-2024-000429-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Marcel Karbus,  korespondenční adresa Mikulčice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012752 ZŘ-MRk (č.ev. FLK-2024-000428-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Filip Ježek,  korespondenční adresa Blansko,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012709 ZŘ-MRp (č.ev. FLK-2024-000407-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Veronika Šobáňová,  korespondenční adresa Uherské Hradiště,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012709 ZŘ-MRp (č.ev. FLK-2024-000402-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Martina Mazáková,  korespondenční adresa Bludov,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012712 ZŘ-AL (č.ev. FLK-2024-000423-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Filip Vařák,  korespondenční adresa Hlohovec u Břeclavě,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012712 ZŘ-AL (č.ev. FLK-2024-000414-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Petra Holbíková,  korespondenční adresa Nový Malín,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012794 ZŘ-AL (č.ev. FLK-2024-000459-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Oleg Shvets,  korespondenční adresa Brno,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.7.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012788 ZŘ-AL (č.ev. FLK-2024-000454-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Alina Aubakirova,  korespondenční adresa Praha,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013819 (č.ev. FLK-2024-001797-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Simona Veselá,  korespondenční adresa Vizovice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013768 (č.ev. FLK-2024-001776-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Jana Slezáková,  korespondenční adresa Brno,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/013756 (č.ev. FLK-2024-001770-FRY)  ze dne 3.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Martin Rafaj,  korespondenční adresa Zlín,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.7. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012772 ZŘ-OOk (č.ev. FLK-2024-000450-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Viktorie Štyriaková,  korespondenční adresa Znojmo,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 6. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012712 ZŘ-AL (č.ev. FLK-2024-000424-FRY)  ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Anna Vařeková,  korespondenční adresa Olomouc,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 6. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/012784   ze dne 5.6.2024 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení – Abiola Faturoti,  korespondenční adresa Ibadan, Nigérie,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 5. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/006449   ze dne 10.4.2024 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Jiří Novotný,  korespondenční adresa Brno,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3.5.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/005452 ze dne 26.3.2024 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia – Bc. Kryštof Pospíšil,  korespondenční adresa Prostějov,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4.4.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/004073 (č.ev. L23589/B1041P040003p/UkS-k/AF/24)  ze dne 4.3.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jana Silná,  korespondenční adresa Napajedla,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4.4.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/004071 (č.ev. L23274/B1041P040003p/UkS-k/AF/24)  ze dne 4.3.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michaela Prchlíková,  korespondenční adresa Uh. Hradiště,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4.4.2024
Zásilka č.j.: UTB/24/004046 (č.ev. L23112/B1032A020002p/UkS-k/AF/24)  ze dne 4.3.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Vojtěch Březka,  korespondenční adresa Kroměříž,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 3. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/004041 (č.ev. L23075/1-pnRI/SIM/24)  ze dne 4.3.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Kamila Mitášová,  korespondenční adresa Hluk,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000281 (č.ev. L23250/B1041P040003-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Derek Havlas,  korespondenční adresa Brodek u Prostějova,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23122/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Edita Daňková,  korespondenční adresa Uherský Brod,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000281 (č.ev. L23247/B1041P040003-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Natálie Gábová,  korespondenční adresa Racková,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23556/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Václav Vrátný,  korespondenční adresa Olomouc,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000244 (č.ev. L22095/B1041P040003-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Tomáš Hruška,  korespondenční adresa Brno,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23205/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Matyáš Rozsypal,  korespondenční adresa Znojmo,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23137/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Barbora Horáková,  korespondenční adresa Dubicko,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23130/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Tomáš Gajdošík,  korespondenční adresa Mistřice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23123/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Erik Doné,  korespondenční adresa Staré Město (pod Sněžníkem),  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000281 (č.ev. L23726/B1041P040003-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Zhaniya Zhekebayeva,  korespondenční adresa Brno – Bosonohy,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000280 (č.ev. L23726/B1032P020005-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Nela Patrovská,  korespondenční adresa Lenešice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000270 (č.ev. L23489/B1032A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ivanka Polišenská,  korespondenční adresa Morkovice-Slížany,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23726/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jakub Vojtuš,  korespondenční adresa Morkovice-Slížany,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23721/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Sabina Stískalová,  korespondenční adresa Holešov,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23365/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Vítek Sluka,  korespondenční adresa Diváky,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23544/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jiří Pliska,  korespondenční adresa Vyškov – Dědice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000285 (č.ev. L23365/B1022A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michal Kopl,  korespondenční adresa Kroměříž,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000236 (č.ev. L22003/B1022A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michal Čep,  korespondenční adresa Stavěšice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000270 (č.ev. L23413/B1032A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ivana Brodíková,  korespondenční adresa Bechyně,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000626   ze dne 11.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Ivana Brodíková,  korespondenční adresa Bechyně,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000654   ze dne 11.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Přemysl Skopal,  korespondenční adresa Praha – Černý Most,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít