Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště:

2023

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31.3.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/004091 (L22016/B1022A020002p/US-k/AF/23) ze dne 3.3.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Šimon Petráš,  korespondenční adresa Pozořice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13.3.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/004091 (L22456/B1041P040003p/US-k/AF/23) ze dne 3.3.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Anhelina Kulesh,  korespondenční adresa Praha,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3.3.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/002646 ze dne 8.2.2023 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Jakub Smolan,  korespondenční adresa Zlín,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3.3.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/002632 ze dne 8.2.2023 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Jan Jelínek,  korespondenční adresa Zlín,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22004/B1022A020002-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Anouk Damman,  korespondenční adresa Tupesy,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22214/B1032A020002-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Pavel Uher,  korespondenční adresa Sázava,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22214/B1032A020002-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Gabriela Šmejkalová,  korespondenční adresa Ostrožská Nová Ves,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22306/B1032A020002-K/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Matěj Ruml,  korespondenční adresa Praha,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22076/B1022A020002-K/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Filip Haltmar,  korespondenční adresa Brno,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22214/B1032A020002-K/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Tomáš Darnady,  korespondenční adresa Dobrá,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22069/B1022A020002-K/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Veronika Tallová,  korespondenční adresa Ostrava,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22603/B1022A020002-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Šárka Slepánková,  korespondenční adresa Malé Hradisko,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22466/B1022A020002-K/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kateřina Rachůnková,  korespondenční adresa Zlín,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22082/B1022A020002-K/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Aleš Paulovič,  korespondenční adresa Přerov,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22585/B1022A020002-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Valeriia Nikolaeva,  korespondenční adresa Jirkov,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22105/B1041P040003-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Dominika Machová,  korespondenční adresa Uh. Hradiště,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22325/B1032A020002-K/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Eliška Krausová,  korespondenční adresa Nový Jičín,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22097/B1041P040003-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Eliška Chromá,  korespondenční adresa Brno,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22094/B1041P040003-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Adéla Horňáčková,  korespondenční adresa Rohatec,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22595/B1022A020002-P/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Lucie Horáčková,  korespondenční adresa Rajnochovice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.2.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L20612/B1022A020002-K/US/AF/23) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jana Cvešperová,  korespondenční adresa Hranice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/23/000337 (L22294/B1032A020002-K/US/AF/23)) ze dne 5.1.2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kristýna Navrátilová,  korespondenční adresa Prostějov,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/22/022053 (296386/1N/PR/B1022A020002-P/2022/AF) ze dne 13.10.2022 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Marie Gavrilčak,  korespondenční adresa Moskva, Ruská federace,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/22/022026 (297400/1N/PR/B1041P040003-P/2022/AF) ze dne 13.10.2022 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Valeriia Mukhina,  korespondenční adresa Magnitogorsk, Ruská federace,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/22/022049 (297652/1N/PR/B1041P040003-P/2022/AF) ze dne 13.10.2022 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Dmitrii Shestakov,  korespondenční adresa Jekatěrinburg, Ruská federace,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/22/022023 (292538/1N/PR/B1041P040003-P/2022/AF) ze dne 13.10.2022 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Aleksei Iakushev,  korespondenční adresa Abakan, Ruská federace,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/22/022056 (291056/1N/PR/B1022A020002-P/2022/AF) ze dne 13.10.2022 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Gleb Salnikov,  korespondenční adresa Irkutsk, Ruská federace,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/22/022054 (295567/1N/PR/B1022A020002-P/2022/AF) ze dne 13.10.2022 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Mariia Klymenko,  korespondenční adresa Kyjev, Ukrajina,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/22/022046 (296382/1N/PR/B1041P040003-P/2022/AF) ze dne 13.10.2022 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Anastasiia Ostapiuk,  korespondenční adresa Nikolajev, Ukrajina,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3.1.2023
Zásilka č.j.: UTB/22/022025 (289676/1N/PR/B1041P040003-P/2022/AF) ze dne 13.10.2022 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Gleb Mišin,  korespondenční adresa Uralsk, Republika Kazachstán,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít