Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště:

2022

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17.6.2022
Zásilka č.j.: UTB/22/009467 ze dne 25.5.2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Michaela Neubauerová,  korespondenční adresa Lutín byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.5.2022
Zásilka č.j.: UTB/22/006076 ze dne 8.4.2022 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Adam Buriánek,  korespondenční adresa Brno byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.5.2022
Zásilka č.j.: UTB/22/006095 ze dne 8.4.2022 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Jan Šmídek,  korespondenční adresa Brno byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.5.2022
Zásilka č.j.: UTB/22/006093 ze dne 8.4.2022 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Milan Pelikán,  korespondenční adresa Hodonín byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.5.2022
Zásilka č.j.: UTB/22/006077 ze dne 8.4.2022 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Jana Cvešperová,  korespondenční adresa Hranice byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít