Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště:

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5.5.2020
Zásilka č.j.: L19010/B2825/US-k/AF/20 ze dne 19.3.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Markéta Malíková, korespondenční adresa Bílovice nad Svitavou, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4.5.2020
Zásilka č.j.: L19710/B3909/US-k/AF/20 ze dne 19.3.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Marek Tański, korespondenční adresa Spytihněv, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22.4.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/004404 ze dne 10.3.2020 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Milan Pelikán, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25.3.2020
Zásilka č.j.: L19069/B2825/US/20/AF ze dne 27.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jakub Čihák, korespondenční adresa České Meziříčí, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3.3.2020
Zásilka č.j.: L19043/B2825/US/20/AF ze dne 27.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Pavel Škorňa, korespondenční adresa Nový Jičín, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3.3.2020
Zásilka č.j.: L19124/B3909/US/20/AF ze dne 27.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ondřej Bařina, korespondenční adresa Vrbice u Břeclavě, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2.3.2020
Zásilka č.j.: L19546/B3909/US/20/AF ze dne 27.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ing. Denisa Šobáňová, korespondenční adresa Uh. Hradiště, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2.3.2020
Zásilka č.j.: L19675/B1041P040003/US/20/AF ze dne 27.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kateřina Šmídová, korespondenční adresa Karlovy Vary, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2.3.2020
Zásilka č.j.: L19541/B3909/US/20/AF ze dne 27.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jakub Petřek, korespondenční adresa Moravský Beroun, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2.3.2020
Zásilka č.j.: L19518/B1041P040003/US/20/AF ze dne 27.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Jan Janda, korespondenční adresa Tlumačov, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2.3.2020
Zásilka č.j.: L19666/B1041P040003/US/20/AF ze dne 27.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michaela Hájková, korespondenční adresa Valtice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28.2.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/001344 ze dne 24.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Martin Blahák, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27.2.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/001355 ze dne 24.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Zuzana Nguyenová, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26.2.2020
Zásilka č.j.: L19766/1-B3909-K/HAL/2020 ze dne 24.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Simona Vrabková, korespondenční adresa Bratislava 25, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26.2.2020
Zásilka č.j.: L19499/1-B3909-K/HAL/2020 ze dne 24.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jakub Růžička, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24.2.2020
Zásilka č.j.: L19352/1-B2825-K/HAL/2020 ze dne 24.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jakub Slanina, korespondenční adresa Tišnov 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21.2.2020
Zásilka č.j.: L19501/1-B3909-K/HAL/2020 ze dne 24.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michal Zicha, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.2.2020
Zásilka č.j.: L19313/1-B2825-K/HAL/2020 ze dne 24.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Patrik Kučerík, korespondenční adresa Kunín, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.2.2020
Zásilka č.j.: L19286/1-B2825-K/HAL/2020 ze dne 24.1.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Vladimír Grendár, korespondenční adresa Slavkov u Brna, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21.1.2020
Zásilka č.j.: UTB/19/003764 ze dne 17.12.2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Eva Zahrádková, korespondenční adresa Mělník, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9.1.2020
Zásilka č.j.: UTB/19/003763 ze dne 17.12.2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Aneta Vítková, korespondenční adresa Brumov – Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7.1.2020
Zásilka č.j.: UTB/19/003627 (původní č.j. L19662/US-N/AF/2019) ze dne 25.11.2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia – Lucie Nádeníčková, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18.11.2019
Zásilka č.j.: UTB/19/000559 ze dne 23.10.2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Bc. Markéta Mertlová, korespondenční adresa Šebkovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18.11.2019
Zásilka č.j.: UTB/19/000550 ze dne 15.10.2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Jana Cvešperová, korespondenční adresa Hranice 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

 

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít