Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště:

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15.10.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/016826 ze dne 2.10.2020 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Stanislav Bratus, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13.10.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/016800 ze dne 2.10.2020 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Kristina I-E-Gi, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8.10.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/014681 ze dne 7.9.2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Michaela Štamberská, korespondenční adresa Hodslavice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25.9.2020
Zásilka č.j.: 156015/PŘ_2-KS_ZAS/HAL/2020 ze dne 24.8.2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Tereza Hojgrová, korespondenční adresa Šumperk, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30.6.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/008748 ze dne 1.6.2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Eduard Pysarevskyi, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27.5.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/007268 ze dne 5.5.2020 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Bc. Zina Rudová, DiS., korespondenční adresa Hostěradice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27.5.2020
Zásilka č.j.: UTB/20/007210 ze dne 5.5.2020 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Zdeněk Labuda, korespondenční adresa Topolany, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5.5.2020
Zásilka č.j.: L19010/B2825/US-k/AF/20 ze dne 19.3.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Markéta Malíková, korespondenční adresa Bílovice nad Svitavou, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4.5.2020
Zásilka č.j.: L19710/B3909/US-k/AF/20 ze dne 19.3.2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Marek Tański, korespondenční adresa Spytihněv, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Fakulty a součásti

Zavřít