Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23122/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Edita Daňková,  korespondenční adresa Uherský Brod,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000281 (č.ev. L23247/B1041P040003-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Natálie Gábová,  korespondenční adresa Racková,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23556/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Václav Vrátný,  korespondenční adresa Olomouc,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000244 (č.ev. L22095/B1041P040003-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Tomáš Hruška,  korespondenční adresa Brno,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23205/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Matyáš Rozsypal,  korespondenční adresa Znojmo,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23137/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Barbora Horáková,  korespondenční adresa Dubicko,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23130/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Tomáš Gajdošík,  korespondenční adresa Mistřice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000287 (č.ev. L23123/B1032A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Erik Doné,  korespondenční adresa Staré Město (pod Sněžníkem),  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000281 (č.ev. L23726/B1041P040003-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Zhaniya Zhekebayeva,  korespondenční adresa Brno – Bosonohy,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000280 (č.ev. L23726/B1032P020005-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Nela Patrovská,  korespondenční adresa Lenešice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000270 (č.ev. L23489/B1032A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ivanka Polišenská,  korespondenční adresa Morkovice-Slížany,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23726/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jakub Vojtuš,  korespondenční adresa Morkovice-Slížany,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23721/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Sabina Stískalová,  korespondenční adresa Holešov,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23365/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Vítek Sluka,  korespondenční adresa Diváky,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000265 (č.ev. L23544/B1022A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jiří Pliska,  korespondenční adresa Vyškov – Dědice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000285 (č.ev. L23365/B1022A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michal Kopl,  korespondenční adresa Kroměříž,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000236 (č.ev. L22003/B1022A020002-P/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michal Čep,  korespondenční adresa Stavěšice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000270 (č.ev. L23413/B1032A020002-K/US/AF/24)  ze dne 5.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ivana Brodíková,  korespondenční adresa Bechyně,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000626   ze dne 11.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Ivana Brodíková,  korespondenční adresa Bechyně,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 2. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000654   ze dne 11.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Přemysl Skopal,  korespondenční adresa Praha – Černý Most,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29 1. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000094 (L230008/knOO/SIM/24)  ze dne 3.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Jana Pavlíková,  korespondenční adresa Louny,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 1. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000088 (L23032/knOO/SIM/24)  ze dne 3.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Adam Gregor,  korespondenční adresa Dřevnovice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 1. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000089 (L23738/knRI/SIM/24)  ze dne 3.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Michal Hlava,  korespondenční adresa Prostějov – Vrahovice,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 1. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000059 (L23669/pnLS/SIM/24)  ze dne 3.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Eliška Kuczová,  korespondenční adresa Luka nad Jihlavou,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 1. 2024
Zásilka č.j.: UTB/24/000062 (L23091/pnLS/SIM/24)  ze dne 3.1.2024 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ing. Petra Melichaříková,  korespondenční adresa Střítež nad Bečvou,  byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít