Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav environmentální bezpečnosti

O ústavu

Někdy může být pro laika těžké pochopit, co všechno obnáší studium environmentu. Nejedná se totiž jen o oblast životního prostředí. Kromě přírodních věd se studium zabývá celkovým prostředím, ve kterém se jednotlivec nebo společnost nachází. Řeč je proto o humanitních, socio-ekonomických, ale také o technických oblastech dnešního světa. Ústav environmentální bezpečnosti tak zajišťuje unikátní propojení bezpečnostních, přírodovědných a IT disciplín.  Cílem profesního bakalářského studijního programu a návazné magisterské specializace Environmentální bezpečnost je vést studenty k řešení komplexních problémů, díky čemuž mohou čelit současným globálním výzvám. Zařazením anglicky vyučovaných předmětů, nadstandardní mobilitou akademiků, jejich mezinárodní spoluprací a s tím spojenými možnostmi studia, stáží a výměny studentů oběma směry dbá studijní program na mezinárodní rozměr. Staňte se jedním z budoucích odborníků, kteří budou schopni řešit nové environmentálně-bezpečnostní hrozby.

Fakulty a součásti

Zavřít