Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav environmentální bezpečnosti

O ústavu

Někdy může být pro laika těžké pochopit, co všechno obnáší studium environmentu. Nejedná se totiž jen o oblast životního prostředí. Kromě přírodních věd se studium zabývá celkovým prostředím, ve kterém se jednotlivec nebo společnost nachází. Řeč je proto o humanitních, socio-ekonomických, ale také o technických oblastech dnešního světa. To vše navíc z pohledu řízení možných rizik a současných problémů, což přesně vystihuje bakalářské studium oboru „Řízení environmentálních rizik“. A protože se problémy vyskytují ve výrobní i nevýrobní sféře, dotýkají se prakticky nás všech. Odborné zaměření ústavu je pestré a studium je doplněno o odbornou praxi, exkurze i konference.

Fakulty a součásti

Zavřít