Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav krizového řízení

Věda a výzkum

Bez aktivního hledání nových poznatků a pravidelného vyměňování zkušeností s odbornou komunitou by výuka rychle ztratila na aktuálnosti. Proto je vědecko-výzkumná činnost pro Ústav krizového řízení zásadní oblastí. Významné množství pracovníků ústavu se pravidelně účastní mezinárodních konferencí, odborných workshopů a zapojuje se do projektové činnosti. Aktuálně jsou na Ústavu krizového řízení řešeny tyto projektové záměry:

Interní grantová agentura

IGA/FLKŘ/2021/002Implementace principů risk managementu v muzeích a dalších veřejných institucích v České republice
SVK/FLKŘ/2021/001SVOČ FLKŘ 2021

Pracovníci Ústavu krizového řízení jsou aktivní také v organizační činnosti. Od roku 2014 se starají o přípravu mezinárodní konference CrisCon , která je jediným pravidelným setkáváním odborné komunity na půdě fakulty. V rámci studentské sekce mají na tuto událost každoročně přístup také studenti, pro které se jedná o zajímavou příležitost prodiskutovat svoje vědecké prvotiny s odborníky z praxe. Bližší informace o této konferenci jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách https://criscon.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít