Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav krizového řízení

O ústavu

Kvalitní manažer by měl být zběhlý organizátor, schopný plánovač a v neposlední řadě dobrý kouč. A krizový manažer? Ten musí umět efektivně řešit vzniklé krizové situace a ještě lépe jim předcházet. V dnešní době je po lidech této profese opravdový „hlad“. Musí mít znalosti z ekonomiky, projektového řízení, psychologie, informatiky a dalších oblastí. Krizové řízení je totiž nejen o ochraně lidských životů, ale i majetku lidí a společností. Zahrnuje i ochranu dat, informací a dokonce i dobrého jména společností. Proto je potřeba toho znát hodně.

Pracovníci Ústavu krizového řízení se vás především budou snažit naučit nad věcmi přemýšlet. Analytické myšlení je totiž pro učinění správného rozhodnutí klíčové. Získáte vhled do managementu, analýzy rizik, krizového plánování, psychologie, rozhodování za neurčitosti, podnikové ekonomiky či do bezpečnosti práce. Kromě toho budete navštěvovat laboratoře kybernetické bezpečnosti a aplikované informatiky se zajímavými simulačními programy. Přednášet vám budou akademici i lidé z praxe, podíváte se do zajímavých podniků a zařízení, absolvujete odbornou stáž. To vše s možností prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském programu s vidinou získání titulu inženýr.

Fakulty a součásti

Zavřít