Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav ochrany obyvatelstva

Studium

Studium na našem ústavu není jen pro zapálené nadšence a věrné ochránce obyvatelstva. Je zároveň určený všem profesionálům a odborníkům, kteří už se v praxi nějakou dobu pohybují. Na své si tu tak přijdou všichni a je jen na nich, kam se po studiu vydají. Složky Integrovaného záchranného systému, odbory krizového řízení krajů a měst, nebo jiné instituce s návazností na krizové řízení. To jsou jen některé cílové destinace našich absolventů a zároveň naši partneři pro rozvoj ústavu a našich studentů, například po dobu povinných praxí.

Studium totiž vychází ze současných potřeb, které vyplývají z možných ohrožení obyvatelstva. K těm patří hlavně hrozby přírodní povahy ve vojenské i nevojenské oblasti zahrnujících hrozby a rizika naturogenní i antropogenní povahy, terorismus a sekundární, eventuálně terciární důsledky globální hospodářské recese. Studium vás naučí predikovat mimořádné události a vytvořit preventivní i represivní kroky k jejich hodnocení, eliminaci
a odstraňování. Znalosti získané studiem přírodovědných společně s odbornými profilujícími předměty jsou zárukou pro výchovu profesně zdatných pracovníků, schopných po ukončení studia zastávat různé funkce, které svou náplní práce mají bezprostřední vztah k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, jejich prevenci, predikci, hodnocení a odstraňování případných následků. V průběhu studia se můžete zapojit do Studentské vědecké odborné činnosti a případně pracovat jako pomocné vědecké síly pod vedením zkušených akademických pracovníků k rozšíření si svých znalostí ve vybraných oblastech vědy a výzkumu.

Fakulty a součásti

Zavřít