Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav logistiky

O ústavu

Logistika je odvětví, které se neustále posouvá dopředu. Už jen vzhledem k poloze České republiky vůči ostatním státům Evropy a s nálepkou „strategická transitní země“, budou mít naši absolventi pořád co na práci. Navíc, každá společnost, která vyrobí nějaký produkt, se musí zabývat jeho přepravou do místa prodeje. A co teprve, až nám nad hlavami začnou lítat drony internetových obchodů a přepravních společností? Kdo bude dohlížet na jejich bezpečný a spolehlivý provoz? Zdá se, že toto odvětví nám bude ještě dlouho otevírat své příležitosti.

Vezměme to ale od začátku. Ústav logistiky nyní garantuje profesně zaměřený bakalářský studijní program Aplikovaná logistika, s možností pokračovat v některém z navazujících magisterských studijních programů. Ústav disponuje laboratoří, v níž se setkáte s celosvětově používanými softwary pro modelování, simulaci a optimalizaci logistických procesů, v návaznosti na projektové a procesní řízení.

Studovat budete předměty z oblasti logistiky nákupu, výrobních systémů, technologií nákladní dopravy, hodnocení a ovládání rizik, managementu, marketingu či zpracování dat, které jsou základem pro výchovu kvalitních manažerů. Setkáte se i s laboratoří kybernetické bezpečnosti, naučíte se interaktivně analyzovat, modelovat a řešit rizikové situace, které ve vašem odvětví mohou vzniknout. Přidejte nespočet exkurzí, přednášek, dvanáct týdnů odborné praxe, kvalitní pedagogy a v oboru logistiky respektované přednášející z praxe. Kdoví, třeba to bude zrovna vaše závěrečná práce, která přispěje k vyřešení některé z výše zmíněných otázek.

UTB Zlín – certifikát člena

Fakulty a součásti

Zavřít