Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav ochrany obyvatelstva

Věda a výzkum

Věda je pro nás důležitá. Pomáhá nám rozvíjet naši oblast, zlepšovat se ve svém zaměření a navazovat zajímavou spolupráci s různými subjekty. Pracovníci našeho ústavu aktivně hledají nové poznatky a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí jak v oblasti ochrany obyvatelstva, tak i v oblastech řešící problematiku informatiky a logistiky. Zde si vyměňujeme zkušenosti a znalosti s odbornou komunitou. To zaručuje, že naše výuka neztrácí ani na kvalitě, ani na aktuálnosti. Aktuálně jsou na Ústavu Ochrany obyvatelstva řešeny následující projekty:

Interní grantová agentura

IGA/FLKŘ/2019/001Model vývozu zásob
IGA/FLKŘ/2019/002Informační podpora ochrany obyvatelstva
IGA/FLKŘ/2020/002Softwarová podpora analýzy v kontextu systému řízení bezpečnosti informací

TA ČR GAMA:

02/1/2020/GAMA2Platforma informační podpory bezpečnosti obcí

Rozvoj výzkumných organizací (RVO):

Číslo projektuHlavní řešitelNázev projektuDoba řešení
RVO/FLKŘ/2020/03Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou2020-2021
RVO/FLKŘ/2020/04Ing. Jakub Rak, Ph.D.Aplikovaná informatika v ochraně obyvatelstva2020-2021
RVO/FLKŘ/2020/05Ing. Petr Svoboda,  Ph.D.Kybernetická a informační bezpečnost nemocničních zařízení v České republice2020-2021

V rámci úspěšně vyřešeného projektu „Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení. CZ. 1.07/2.2.00/28.0185“, podporovaného Evropským strukturálním fondem, jsme vybudovali simulační krizovou laboratoř a laboratoř kybernetické bezpečnosti pro odbornou výuku, s následujícím, plně využitelným softwarem:

  • Software POSIM
  • Software TerEx
  • Software EMOFF
  • SW nástroj pro podporu tvorby analýzy – RISKAN
  • OBNOVA
  • Software PRACTIS
  • Software Argis (ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv)

Fakulty a součásti

Zavřít