Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústavy

Na Fakultě logistiky a krizového řízení sídlí 4 ústavy. Každý má na starosti výuku odlišných předmětů, každý se při své vědecké činnosti soustředí na jiné prostředí a každý ústav se na sféru rizik dívá z trochu jiného úhlu. Jedno však mají společné. Poskytují prostředí pro naše studetny tak, aby se naučili kriticky myslet a mohli se rozvíjet ve svých zájmech. Poskytují rovné podmínky studentům napříč celou fakultou. Pokud chcete nahlédnout za dveře některého z nich, račte vstoupit!

 

  

Zavřít

Fakulty a součásti