Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav ochrany obyvatelstva

O ústavu

Ze všech stran se to na nás v současnosti valí: terorismus, nehody a havárie, ozbrojené konflikty, přírodní katastrofy a mnoho dalšího. Čelíme novým hrozbám, ale zároveň vyvíjíme nové metody a prostředky, které nám v tom pomáhají. Vyspělé státy usilují o to, aby získaly odborníky, kteří budou s těmito hrozbami bojovat. Na Ústavu ochrany obyvatelstva budete mít ideální zázemí pro to, abyste se těmito odborníky stali i vy.

U nás zjistíte příčiny a souvislosti minulých, současných i budoucích hrozeb. Pochopíte složení, funkčnost i provázanost složek integrovaného záchranného systému v České republice, který je jedním z nejdokonalejších na světě. Zjistíte, jak v Česku funguje bezpečnostní systém a kdo je za něj odpovědný. A pokud jste zvědaví na to, co může způsobit únik chemikálie z cisterny či průmyslového provozu a rozsah ohrožení obyvatelstva nebo kolik škod napáchá přívalová povodeň, v našich laboratořích a počítačových učebnách si budete moct vše reálně nasimulovat a odzkoušet.

V magisterském studiu se naučíte plánovat a koordinovat postupy záchranných složek, které se na řešení těchto událostí podílejí. Zkrátka a dobře, čeká na vás spousta zajímavých projektů a výzev, ke kterým se málokterý smrtelník dostane a zvládne je pokořit. Vše je doplněno o odbornou praxi, exkurze, konference a další nekonečné možnosti studentského života…

Fakulty a součásti

Zavřít