UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Akademický senát

Zasedání AS

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FLKŘ, které se uskuteční dne 18. 11. 2019  – Pozvánka

Zápisy ze zasedání AS FLKŘ

 2019
 Zápis 14/2019
  Zápis 13/2019
 Zápis 12/2019
 Zápis 11/2019
   Zápis 10/2019
  Zápis z hlasování per rollam
 Zápis 9/2019

 Zápis 8/2019
   Zápis 7/2019
   Zápis 6/2019
 Zápis 5/2019
   Zápis 4/2019
  Zápis 3/2019
  Zápis 2/2019
   Zápis 1/2019

   2018 

Návrhy k projednání na zasedání dne 20.5. 2019:

Schválené dokumenty:

Zavřít

Fakulty a součásti