UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Akademický senát

Volby

Doplňující volby zástupců studentů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

Volba zástupců FLKŘ do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

Volba členů Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2018 – 2021

Informace k volbě na jmenování děkanem 2018

Ve čtvrtek 10. května 2018 ve 14:00 hodin proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně.

Volba se uskutečnila na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení v zasedací místnosti budovy UH1, Studentské náměstí 1532, v Uherském Hradišti.

O návrhu na jmenování děkanem se usnesl akademický senát fakulty tajným hlasováním. Pro přijetí návrhu je třeba, aby jeden z kandidátů získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu fakulty. V případě jedenáctičlenného Akademického senátu FLKŘ to znamená, že ke zvolení kandidáta na jmenování děkanem fakulty je třeba nejméně šesti hlasů.

Informace k doplňujícím volbám do studentských komor AS FLKŘ:

Informace k doplňujícím volbám do studentských komor AS UTB za FLKŘ:

Volba na jmenování děkanem 2014:

Ve čtvrtek 23. října 2014 ve 13:00 hodin proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně.

Volba se uskutečnila na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení v zasedací místnosti budovy UH1, Studentské náměstí 1532, v Uherském Hradišti.

O návrhu na jmenování děkanem se usnesl akademický senát fakulty tajným hlasováním. Pro přijetí návrhu je třeba, aby jeden z kandidátů získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu fakulty. V případě jedenáctičlenného Akademického senátu FLKŘ to znamená, že ke zvolení kandidáta na jmenování děkanem fakulty je třeba nejméně šesti hlasů.

Zavřít

Fakulty a součásti