UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Akademický senát

Volby

Doplňující volby zástupců studentů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

Vyhlášení voleb
Organizační pokyny
Návrhový lístek
Volební komise
Seznam voličů – studenti
Kandidátní listina – studenti FLKŘ
Protokol ze zasedání volební komise

Volba zástupců FLKŘ do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

Vyhlášení voleb do AS UTB
Organizační pokyny
Návrhový lístek
Volební komise
Seznam voličů – akademičtí pracovníci
Seznam voličů – studenti
Protokol ze zasedání volební komise
Kandidátní listina AP FLKŘ
Kandidátní listina studentů FLKŘ
Výsledky voleb do AS UTB za FLKŘ
Protokol o průběhu voleb do AS UTB za FLKŘ

Volba členů Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2018 – 2021
Vyhlášení ukončení voleb do AS FLKŘ pro období 2018 – 2021
Výsledky voleb do AS
Protokol o průběhu voleb do AS FLKŘ
Organizační pokyny
Návrhový lístek
Seznam voličů_zaměstnanců
Seznam voličů_studentů
Kandidátní listina akademických pracovníků_ volby 2018-2021
Kandidátní listina studentů_ volby 2018-2021 

Informace k volbě na jmenování děkanem 2018

Ve čtvrtek 10. května 2018 ve 14:00 hodin proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně.

Volba se uskutečnila na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení v zasedací místnosti budovy UH1, Studentské náměstí 1532, v Uherském Hradišti.

O návrhu na jmenování děkanem se usnesl akademický senát fakulty tajným hlasováním. Pro přijetí návrhu je třeba, aby jeden z kandidátů získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu fakulty. V případě jedenáctičlenného Akademického senátu FLKŘ to znamená, že ke zvolení kandidáta na jmenování děkanem fakulty je třeba nejméně šesti hlasů.

Informace k doplňujícím volbám do studentských komor AS FLKŘ:

Informace k doplňujícím volbám do studentských komor AS UTB za FLKŘ:

Volba na jmenování děkanem 2014:

Ve čtvrtek 23. října 2014 ve 13:00 hodin proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně.

Volba se uskutečnila na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení v zasedací místnosti budovy UH1, Studentské náměstí 1532, v Uherském Hradišti.

O návrhu na jmenování děkanem se usnesl akademický senát fakulty tajným hlasováním. Pro přijetí návrhu je třeba, aby jeden z kandidátů získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu fakulty. V případě jedenáctičlenného Akademického senátu FLKŘ to znamená, že ke zvolení kandidáta na jmenování děkanem fakulty je třeba nejméně šesti hlasů.

 

Zavřít

Fakulty a součásti