Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Struktura

Orgány fakulty

Orgány fakulty rozhodují a jednají jménem fakulty zejména o následujících věcech:

  • tvorba a uskutečňování studijních programů
  • zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
  • pracovněprávní vztahy
  • zahraniční aktivity a styky
  • ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakulty
  • nakládání s přidělenými finančními prostředky
  • doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti

A o koho se tedy jedná?

Fakulty a součásti

Zavřít