Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výjezdy pro studenty

Studijní pobyty

Freemovers studium

Program Freemover nabízí možnost absolvovat studijní pobyt mimo země evropské unie.

Jaké jsou podmínky výjezdu?

  • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na UTB.
  • Řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia.
  • Včasné zaslání přihlášky na mezinárodní oddělení FLKŘ UTB.
  • Absolvování výběrového řízení.

Jaká jsou pravidla výjezdu?

  • Minimální délka studijního pobytu je 1 měsíc, maximální 12 měsíců.
  • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na UTB přerušit nebo ukončit.
  • Student může v rámci programu Freemovers během svého studia na UTB vycestovat do zahraničí opakovaně.

Jaké je finanční zajištění studijního pobytu?

  • Student obdrží stipendium ve výši 10 000 Kč / 1 měsíc od UTB. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

CEEPUS studium

CEEPUS je zkratkou pro Central European Exchange Programme for University Studies. Jedná se o středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Do programu se zapojily univerzity z těchto zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko.

V programu CEEPUS je Fakulta logistiky a krizového řízení zapojena do dvou sítí: FINALIST a SCAN.

Koordinátorem CEEPUS mobilit na FLKŘ UTB je Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Další možnosti

Fakulty a součásti

Zavřít