Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pracovní stáže

Freemovers stáže

S programem Freemovers můžete vycestovat na pracovní stáž kdekoli na světě! K dispozici jsou vám naše partnerské instituce nebo můžete mít hledání zahraniční instituce plně ve své režii. Náplň stáže musí korespondovat s vaším studijním zaměřením. Tento program je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Institucionálního rozvojového plánu UTB 

Jaké jsou podmínky výjezdu? 

  • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na UTB. 
  • Řádně ukončený musíte mít alespoň 1. ročník bakalářského studia. 
  • Včasné zaslání přihlášky na mezinárodní oddělení FLKŘ UTB. 
  • Absolvování výběrového řízení. 

Jaká jsou pravidla výjezdu? 

  • Minimální délka pracovní stáže je 1 měsíc, maximální 12 měsíců. 
  • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí přerušit nebo ukončit studium na UTB. 
  • Student může v rámci programu Freemover během svého studia na UTB vycestovat do zahraničí opakovaně. 

Finanční zajištění pracovní stáže: 

Student obdrží od UTB stipendium na tři měsíce stáže, a to ve výši 15 000 Kč/měsíc. O další dofinancování pobytu může požádat fakultu. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. 

Více informací naleznete zde, nebo kontaktujte našeho fakultního asistenta. 

Fakulty a součásti

Zavřít