Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Partnerské instituce

CEEPUS

V programu CEEPUS je Fakulta logistiky a krizového řízení zapojena do dvou sítí: FINALIST a SCAN.

Jak se přihlásit?
Zvolte si zemi, délku pobytu v rozsahu 3 týdnů – 6 měsíců a vyrazte nabrat zkušenosti do zahraničí.

Partnerské instituce v rámci programu CEEPUS

Fakulty a součásti

Zavřít